In een samenwerking tussen de overheid en de bedrijven gaan we met de vorming van een gemeenschappelijke brandweer hier op het havenschap Moerdijk  de veiligheid nog verder verbeteren.

Veiligheid is voor Shell een allerhoogste prioriteit. Dat zit in onze cultuur, dat zit in onze mensen en dat zit in onze manier van werken. Ons uitgangspunt is: het voorkomen van incidenten. Daarom investeren we in mensen, installaties en onderhoud. Maar het kan natuurlijk toch een keer misgaan. Dan hebben we een goed opgeleide bedrijfsbrandweer. Als de brandweerzorg op het hele bedrijfsterrein  verder professionaliseert en verbreedt, dan wordt het in Moerdijk nog veiliger.

Daarom neemt Shell deel aan de ontwikkeling van de samenwerking met een financiële bijdrage, onze eigen bedrijfsbrandweer blijft gehandhaafd.