Het Shell en VVN Mobiele Verkeersplein heeft haar 10.000ste deelnemer verwelkomd, een leerling van de Prins Willem Alexander school uit Vlaardingen. Het Verkeersplein laat basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 op een leuke manier kennismaken met verkeersregels en verkeersveiligheid. Om deze eerste mijlpaal te vieren was het Verkeersplein op de Dr. Wiardi Beckmansingel feestelijk aangekleed en werden de leerlingen van groep 5 in het zonnetje gezet.

Het Verkeersplein is een gezamenlijk initiatief van Shell en Veilig Verkeer Nederland, in reactie op het toenemende aantal kinderen dat in Nederland door een fietsongeluk wordt opgenomen in het ziekenhuis. Het plein heeft als doel om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op veilige deelname aan het verkeer. “Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel bij Shell. Daarom zijn we samen met Veilig Verkeer Nederland dit initiatief gestart. Dat we al na een half jaar onze 10.000ste leerling mogen ontvangen is natuurlijk fantastisch, en het onderstreept ook het maatschappelijk belang van dit project”, aldus Bianca Stip, Social Investment Advisor, Shell Nederland B.V.

De wethouder van onderwijs in Vlaardingen opende deze feestelijke dag. “Ik vind het geweldig dat basisscholen massaal gebruik maken van deze mogelijkheid om verkeersdeelnemers op jonge leeftijd bewust te maken van de verkeersregels. Vlaardingen is namelijk gelegen in een echte fietsregio”, aldus Arnout Hoekstra, wethouder van onderwijs.

De kinderen uit groep 5 kregen een levensgrote taart in de vorm van een skelter aangeboden. Daarnaast ontvingen zij, en de leerkrachten, twee exemplaren van Victor Veilig namens het lokale Shell-station uit handen van Petra Twigt, Territory Manager Shell. Dit is een felgroene plastic pop die automobilisten attendeert op spelende kinderen.

Met het Mobiele Verkeersplein willen Shell en Veilig Verkeer Nederland zoveel mogelijk basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 6 bereiken. Dit zijn kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 10 jaar die zelfstandig naar school gaan. Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. De kinderen kunnen op het Verkeersplein in een veilige omgeving vertrouwd raken met verkeerssituaties en de geldende verkeersregels.

“Het Shell en VVN Mobiele Verkeersplein sluit naadloos aan op het verkeersonderwijs zoals VVN dit voorstaat en heeft verwerkt in haar verkeersleermiddelen voor de basisschool. De periodieken, methodieken en het jaarlijks terugkerend verkeersexamen dat dit jaar voor de tachtigste keer wordt uitgevoerd zijn hier een goed voorbeeld van. Leerkrachten kunnen de lessen met het plein beschouwen als een echte verkeersles waar praktijk en theorie hand in hand gaan. Belangrijk genoeg voor deze verkeersdeelnemers van de toekomst, die op deze manier spelenderwijs leren rekening te houden met elkaar”, aldus Rob Stomphorst, woordvoerder VVN.