De weekendschool biedt een manier om de toekomstperspectieven van gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit economisch zwakke wijken te verbreden. Hoe? Door vakinhoudelijke experts uit te nodigen die de kinderen een inspirerend kijkje bieden in interessante vakgebieden en met ze aan de slag te gaan.

Mohamed El Bouaalate is een van de leerlingen uit de eerste lichting van IMC Weekendschool Amsterdam-Noord. Hij doet op dit moment eindexamen VWO en wil geneeskunde gaan studeren. Hij is daarnaast voorzitter van de landelijke alumniraad van de weekendschool.

Mohamed El Bouaalate: “De weekendschool en het daarop volgende Future for Life programma heeft mijn wereld verbreed. Ik heb onder andere veel rolmodellen ontmoet, die mij iedere dag weer inspireren. Inmiddels maak ik deel uit van een groot netwerk. Het is een web dat zich steeds verder uitbreidt.”

Grenzen verleggen

De weekendschool biedt een driejarige opleiding gericht op het ontwikkelen van brede algemene kennis en het ontdekken van individuele interesses. Jongeren krijgen les van onder andere advocaten, dokters, architecten, journalisten en kunstenaars die werkzaam zijn bij de organisaties waar de weekendschool op bezoek gaat. Zo komen de leerlingen in aanraking met beroepsgroepen, academische vakken en cutureel-maatschappelijke sectoren, die ze van huis uit meestal niet leren kennen.

Na drie jaar hebben gediplomeerde leerlingen toegang tot het Future for Life programma met een inspirerend vervolgaanbod. De oudste alumni zijn 25 jaar en geven zelf alweer les op de weekendschool.

Leerlingen en gastdocenten blijken het zeer inspirerend te vinden om met elkaar aan het werk te gaan. Ouders en leerkrachten steunen het, dat hun kinderen naar de weekendschool komen omdat de kinderen deze inspiratie en steun van buiten het reguliere onderwijs heel goed kunnen gebruiken.

Brede maatschappelijke steun

IMC Weekendschool is in 1998 gestart door psycholoog Heleen Terwijn, met ondersteuning van handelshuis IMC. Inmiddels is het concept uitgegroeid tot een doeltreffende proeftuin voor onderwijsvernieuwing, vormgegeven in een unieke combinatie van negen vestigingen – gevestigd in achterstandswijken van zeven Nederlandse steden – een onderzoeksgroep en een Future for Life Institute.

Alle weekendscholen worden gefinancierd door bedrijven en fondsen. Hierdoor kan de school functioneren met minimale overheidsfinanciering. De weekendschool Amsterdam-Noord wordt ondersteund door IMC, enkele grote en kleinere bedrijven zoals Shell, Rabobank, Boekel De Nerée, alsmede door Amsterdamse fondsen, woningcorporatie Ymere en het Stadsdeel.

Shell Mediacontacten
Tel.: 070 – 377 8750