De kersttrend van 2012 is volgens trendwatchers weer heerlijk traditioneel en klassiek. Dit betekent uitgebreid tafelen met de hele familie, veel kaarsen, open haard aan en naar kerstliedjes luisteren rondom een echte kerstboom, waar praktische en functionele cadeaus onder liggen. Shell helpt klanten graag om op die trend in te spelen en de dure decembermaand door te komen. Daarom kan met Shell kortingsbonnen gespaard worden voor hoge kortingen op Philips-producten en/of een Nordmann-kerstboom van Praxis. De actie loopt tot en met 8 januari 2013.

Traditionele sfeer

Een duidelijke trend die er deze kerst uitspringt, is de traditionele sfeer. “Een warme romantische kerst zoals je het je vroeger als klein kind voorstelde”, aldus trendwatcher en styliste Eveline du Pon. De kleur rood staat hierbij centraal en is naast goud en brons absoluut de belangrijkste kleur voor de komende feestdagen. Deze kleuren gaan we onder andere terug zien in de versiering voor de kerstboom.

Echte naaldboom

Bij een traditionele stijl hoort natuurlijk een echte naaldboom die niet alleen zorgt voor de originele, ware geur, het geeft de kerst ook een natuurlijk tintje en benadrukt de luxe en klassieke uitstraling nog eens extra. De kwalitatief hoogstaande Nordmann-spar is sterk in opkomst, doordat de naalden minder snel uitvallen.

Functionele en praktische cadeaus

Wat betreft de cadeaus houden we het dit jaar graag overzichtelijk. We geven en krijgen liever één mooi groot cadeau, dan tien kleine ondingen. Hoe meer luxe in de versiering van de boom, des te praktischer en functioneler zijn de cadeaus die eronder liggen.

Hierbij kan men denken aan:
- huishoudelijke apparaten, zoals een koffiezetapparaat
- verzorgings- en beautyproducten, zoals een stijltang, scheerapparaat en föhn
- luxe accessoires voor mobiele telefoons en tablets, zoals een hoofdtelefoon en docking station.

Hoge kortingen op kerstcadeaus en Nordmann-kerstboom

December is voor veel huishoudens een dure maand, daarom wil Shell haar klanten iets extra’s bieden. Vanaf heden is het mogelijk om kortingsbonnen, ter waarde van 10% korting, te sparen bij besteding van minimaal 25 liter brandstof en/of minimaal 7,50 euro in de Shell shop. De Shell kortingsbonnen zijn in te wisselen voor maximaal 30% korting op een Nordmann-kerstboom bij Praxis of tot maximaal 50% korting op een grote selectie kwaliteitsproducten van Philips.

“Shell is altijd op zoek naar manieren om klanten te helpen. Gedurende deze kerstactie ontvangen klanten kortingsbonnen die in te wisselen zijn voor prachtige cadeaus van Philips of een mooie Nordmann-kerstboom van Praxis”, aldus Alfonso Dozzi, Shell Fuels Marketing Manager. “We hopen hiermee de feestdagen nog gezelliger te maken.”

De actie is geldig op alle deelnemende Shell stations in Nederland tot en met 8 januari 2013.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070–377 87 50

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 15 november 2012. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.