In een door studenten gebouwde, ultrazuinige Shell Eco-marathonauto ging Matt Dawson op het bijzondere stadscircuit de strijd aan met drie andere bekende gezichten uit Europa; popzanger Keremcem uit Turkije, TV presentator Jan Stecker uit Duitsland en oud-profvoetballer Henk Timmer uit Nederland. De individuele zuinigheidsrace testte rijvaardigheden zoals remmen, accelereren en bochten nemen, om te zien welke beroemdheid de grootste afstand met zo min mogelijk brandstof zou afleggen.

Matt Dawson: “Ik ben erg blij met de titel ‘Shell FuelSave Celebrity Driver of the Year’ maar de echte sterren zijn natuurlijk de studenten. Ik ben onder de indruk van de creativiteit en de vakkundigheid die de studententeams hebben laten zien bij hun aanpak van toekomstige energie-uitdagingen. Ik vond het een eer om deel uit te maken van hun route naar de Shell Eco-marathon en ik heb met plezier de deelnemers op het circuit aangemoedigd.”

Shell Eco-Marathon Europe

De celebrity-race vond plaats tijdens de openingsceremonie van Shell Eco-marathon Europe, in Rotterdam. Shell Eco-marathon brengt duizenden jonge studenten uit ongeveer 24 landen samen die de strijd met elkaar aangaan in ultrazuinige auto’s die zij zelf hebben ontworpen en gebouwd. Het evenement zet een debat over toekomstige mobiliteit in gang en inspireert jonge ingenieurs om de grenzen van brandstofefficiëntie te verleggen.

Shell FuelSave Driving Challenge

Terwijl Shell Eco-marathon een demonstratie is van innovatieve benaderingen van toekomstige energie-uitdagingen, daagde Shell in de aanloop naar het evenement tijdens de Shell FuelSave Driving Challenge Henk en Marianne Timmer uit om in twee dagen een afstand van ongeveer 500 kilometer af te leggen met een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Gedurende de challenge ontvingen Marianne en Henk de nodige tips & tricks van de Shell Eco-marathon teams die zij onderweg bezochten. Deze kennis rondom de toekomst van energie en mobiliteit brachten Marianne en Henk direct in de praktijk en bewezen dat iedere automobilist brandstof kan besparenHenk reed in de Volkswagen Golf 1.2 TSI Blue Motion gemiddeld 23,6 km op 1 liter en versloeg daarmee Marianne die 1 op 22,9 reed.

Henk Timmer: “Deze hele ervaring was voor mij een ware ontdekkingsreis. Ik had geen idee hoe makkelijk het is om mijn brandstofverbruik en dus brandstofkosten te verlagen. Simpele dingen zoals brandstofkeuze, onderhoud en rijgedrag kunnen een hoop schelen. Ik heb geleerd hoe ik zuiniger kan rijden en ik vond het erg leuk om die nieuwe kennis met andere weggebruikers te delen.”

“Het was fantastisch om de Timmers tijdens de Shell FuelSave Driving Challenge zo goed te zien presteren. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 23,6 scoorde Henk Timmer ruim boven de fabrieksnorm van 1 op 20,4. Een prestatie die de Volkswagen dealer bijzonder goed noemde”, aldus Alfonso Dozzi, Fuels Marketing Manager Benelux en Frankrijk van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Hun succes laat zien hoe makkelijk het voor iedereen is om brandstof te besparen en brandstofkosten te verlagen. Daarom heeft Shell de campagne Target One Million gelanceerd, met als doel om één miljoen automobilisten wereldwijd te leren hoe zij brandstof kunnen besparen. Ga naar www.shell.nl/fuelsave  speel de Target One Million spellen en ontdek hoe zuinig jij rijdt!”

Shell Mediacontacten

Tel 070 377 87 50

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 18 mei 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.