“Ik vond het een hele leuke uitdaging om de strijd met mijn vrouw aan te gaan, we hebben beiden ons uiterste best gedaan. De resultaten liggen dan ook dicht bij elkaar, maar ik ben super blij dat ik heb gewonnen. Dit had ik niet verwacht want Marianne is heel competitief en gewend om te winnen, ook thuis. De zuinig rijden tips zoals rustig optrekken, anticiperen en de auto uit laten rollen, heb ik dan ook veelvuldig toegepast”, aldus een blije Henk Timmer. “Deelname aan deze Shell FuelSave Driving Challenge heeft mij ervan overtuigd dat simpele veranderingen in ons rijgedrag in combinatie met de juiste brandstof het verschil maken. Iedereen zou het zelf eens moeten proberen!”

Shell FuelSave Driving Challenge

De sportieve uitdaging van Marianne en Henk begon gisteren in Amsterdam. Vanaf daar reisden zij naar Arnhem voor een bezoek aan het Shell Eco-marathon team HAN Hydromotive. Vervolgens maakten ze een stop in Eindhoven bij team TU/ecomotive voor advies over brandstofbesparing. De volgende dag reisden ze naar Helmond voor een bezoek aan het M.A.C.-ECO team, waarna ze via Breda doorreden naar Den Haag. Hier staken Marianne en Henk het Future Force team een hart onder de riem, om vervolgens in Rotterdam te finishen met 440 kilometer op de teller. Bij Shell Station Maasboulevard verbrak Intertek* de sealing en werd de inhoud van de tank gemeten.

“Met een gemiddeld verbruik van 1 op 23,6 scoort Henk Timmer ruim boven de fabrieksnorm van 1 op 20,4. Een prestatie die de Volkswagen dealer bijzonder goed noemde”, aldus Alfonso Dozzi, Fuels Marketing Manager Benelux en Frankrijk van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.“We zijn ontzettend trots op Henk en Marianne die de afgelopen dagen hebben bewezen dat automobilisten eenvoudig geld kunnen besparen door het volgen van een aantal simpele zuinig rijden tips in combinatie met het gebruik van Shell FuelSave, de zuinige Euro 95 die niet meer kost.”

Marianne en Henk Timmer zijn niet de enige beroemdheden die aan de Shell FuelSave Driving Challenge meedoen. De rijtest heeft plaatsgevonden in vier landen. Henk Timmer gaat het als Nederlandse winnaar opnemen tegen drie andere beroemdheden uit Engeland, Duitsland en Turkije, die allemaal de titel ‘Shell FuelSave Celebrity Driver of the Year’ willen winnen. Om die titel te winnen, komen alle vier de beroemdheden op 17 mei bij elkaar op de Shell Eco-marathon, waar zij in een onderlinge finale hun kennis van brandstofefficiëntie zullen testen.

Gratis naar Shell Eco-marathon en Het Lab

Tijdens de Shell Eco-marathon, die van 15 t/m 19 mei plaatsvindt, nemen meer dan 3.000 studenten uit 24 landen het tegen elkaar op met hun zelfgebouwde auto’s. Zuinigheidsrecords worden gebroken met conventionele brandstoffen als benzine, diesel, ethanol en GTL, evenals met alternatieve brandstoffen als waterstof en elektriciteit. De competitie wordt dit jaar voor de tweede keer in haar 29-jarige historie gereden op de openbare weg rondom Ahoy in Rotterdam. Naast de studentencompetitie is er een breed aanbod aan interactieve attracties en activiteiten in het Shell Energy Lab, een interactief en educatief energiefestival waar technologie, energie en mobiliteit tot leven komen. Met 40.000 bezoekers, was het Shell Energy Lab vorig jaar een grote publiekstrekker. Het festival is gratis te bezoeken en biedt vele spannende tentoonstellingen en activiteiten voor jong en oud. Het Shell Energy Lab staat wederom garant voor een spectaculair dagje uit voor de hele familie.

Shell Mediacontacten

070 377 87 50

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 7 mei 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.