Schuilt er een uitvinder in jou? Of ben jij benieuwd hoeveel energie je met je eigen lichaam kan opwekken? Kom dan naar Shell Energy Lab en laat je meenemen op een fascinerende reis waarin technologie, energie en mobiliteit tot leven komen. Shell Energy Lab vindt plaats van 15 tot en met 19 mei in Ahoy Rotterdam tijdens de Shell Eco-marathon. Wat is het? Shell Energy Lab is een interactief en educatief energiefestival. Zo zijn onder meer Science Center NEMO, Museum Boerhaave, Stichting C3 en Stichting Techniekpromotie aanwezig. Het festival is gratis te bezoeken en biedt vele spannende tentoonstellingen en activiteiten voor jong en oud.

Met 40.000 bezoekers, was Shell Energy Lab vorig jaar een grote publiekstrekker. Ook dit jaar worden bezoekers uitgedaagd na te denken over de toekomst van energie. Naast de zoutwaterautorace en de kinetische dansvloer is Shell Energy Lab met twintig attracties dit jaar flink uitgebreid en staat wederom garant voor een spectaculair dagje uit voor de hele familie.

Nieuwe attracties

Tijdens Ready-to-Race kun je plaatsnemen in een simulator en ervaren hoe het is om deel te nemen aan de Shell Eco-marathon. Bij de Energy Explorers ontmoet je de wetenschap achter: fossiele brandstoffen, wind-, golf-, zonne- en ethanolenergie. Een ervaring waar je al je zintuigen bij nodig hebt. Dat iedereen een uitvinder is laat NEMO zien in haar nieuwste tentoonstelling Dé Uitvindfabriek. In deze tentoonstelling zie je de meest belangrijke, grappige, zinloze én mislukte uitvindingen. Maar je kunt ook zelf aan de slag: bouw je eigen uitvinding en test hoe uitvindingen werken.

Experimenteer je liever met robots en statische elektriciteit dan zal je verrast worden door Stichting Techniekpromotie. Museum Boerhaave nodigt je uit om met tandwielen op een muurvullende magneetwand te spelen of om zelf een mega-knikkerbaan te bouwen. In De Chocolade Fabriek van Stichting C3 worden chocolaatjes gesorteerd, gewogen en verpakt. Bezoekers worden uitgedaagd om deze inpakmachine zo in te stellen dat deze zo efficiënt mogelijk de chocolaatjes inpakt. In het Energie Theater komt onder andere Christiaan Huygens tot leven. Hij zal de natuurkunde van de 'ollie' (een sprong met een skateboard) ontrafelen. Dit is slechts een greep uit een aantal van de nieuwe attracties.

Eureka!Day

Wie zijn verbeelding gebruikt om iets slims te bouwen, kan wereldproblemen oplossen. Dat is de boodschap van de Eureka!Cup, een nationale ontwerpwedstrijd georganiseerd door Stichting Techniekpromotie voor de onderbouw van havo en vwo. Dit jaar ontwikkelen ruim 5.000 scholieren innovatieve oplossingen rond het thema ‘Build your imagination’. Op 16 mei wordt de winnaar tijdens de Eureka!Day in Shell Energy Lab bekend gemaakt. De beste teams uit heel Nederland reizen af naar Ahoy Rotterdam om daar de jury ervan te overtuigen dat hun ontwerp het meest creatief en innovatief is. Inschrijven voor de Eureka!Day kan tot 26 april 2013 op www.eurekacup.nl.

Shell Eco-marathon

Shell Energy Lab is onderdeel van de Shell Eco-marathon Europa. Meer dan 3.000 Europese studenten strijden tegen elkaar in hun zelfgebouwde voertuigen om zo ver mogelijk te rijden op 1 liter brandstof. Dit gebeurt op een speciaal aangelegd stratencircuit rondom Ahoy. Bezoekers van Shell Energy Lab kunnen zelf in de paddock kijken hoe de teams onder grote tijdsdruk technische problemen overwinnen en welke slimmigheden ze hebben bedacht om nog net die paar kilometer extra afstand uit een liter brandstof te persen.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

Definities en Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 4 april 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.