Bijna één op de twee consumenten probeert tijdswinst te behalen door van rij te veranderen en meer dan de helft van de mensen gaat uit verveling met hun telefoon spelen. Uit het Shell deli2go wachttijden onderzoek* blijkt ook dat maar liefst 61% van de smartphonebezitters graag gebruikmaakt van een gratis app als MyOrder als wachttijden hiermee tot het verleden behoren. Voor Shell een goede reden om in de maand juni MyOrder bij alle snelwegstations met een verse deli2go bakkerij te introduceren. Bekijk de video over de introductie van MyOrder bij Shell deli2go.

Nederlanders houden niet van wachten. Wachten aan de telefoon op een klantenservicemedewerker roept de meeste irritatie op (70%). Dit wordt op de voet gevolgd door wachten bij de dokter/tandarts (50%), wachten voor een openbaar toilet (42%) en wachten om te kunnen betalen (41%).

“Niemand verliest graag kostbare tijd met wachten. Wij bieden automobilisten die veel onderweg zijn daarom een oplossing, zodat zij niet meer in de rij hoeven staan tijdens de lunch of elk ander tijdstip waarop zij een vers broodje willen eten of een kop koffie willen drinken.

De succesvolle pilot van MyOrder op Shell station Hellevliet vorig jaar september heeft laten zien dat de vraag hiernaar groot is. Door MyOrder landelijk uit te rollen, bieden we alle Nederlanders nu de mogelijkheid om met hun smartphone op afstand te bestellen en te betalen”, aldus Rob ten Hove, Shell Manager Food to Go.

Top 5 situaties waarin Nederlanders wachten het meest vervelend vinden:

1.    Klantenservicemedewerker (68,7%)

2.    Wachtkamer (50,2%)

3.    Openbaar toilet (41,5%)

4.    Afrekenen (40,6%)

5.    Openbaar Vervoer (36,5%)

Nederlanders blij met oplossing voor wachtrij

Wanneer consumenten in de rij staan, switcht 43% vaak naar een korter ogende rij. Vijf op de tien mensen gaan uit verveling met hun telefoon spelen of vermaken zich met het bekijken van andere mensen. De ergernis loopt bij 70% nog extra op als anderen hoorbaar zuchten en steunen. Kassamedewerkers die uitgebreid een praatje maken of mensen die niet opschieten bij het afrekenen? Daar zit ruim driekwart van de Nederlanders niet op te wachten.

Oplossingen om wachtrijen te verkorten zijn meer dan welkom. Maar liefst 61% van de smartphonegebruikers geeft aan graag gebruik te maken van een gratis app als MyOrder. Onder mensen tot 40 jaar is dit zelfs 85%. Met behulp van de gratis app kunnen consumenten veilig op afstand bestellen en betalen. Tijdens het plaatsen van de bestelling bij deli2go kan een automobilist aangeven op welk tijdstip hij of zij het vers belegde broodje, smoothie of koffie komt ophalen. Deze wordt dan door de medewerkers vers bereid en kan in een aparte rij direct door de klant worden meegenomen.

“De samenwerking tussen Shell en MyOrder onderstreept de groeiende populariteit in mobiel betalen. Wij bieden niet alleen een innovatieve oplossing om wachtrijen te verkorten, maar nemen Shell het bestel- en betaalproces uit handen, zodat het bedrijf efficiënter kan opereren, kosten kan besparen en betere service kan verlenen”, aldus Thomas Brinkman, oprichter en commercieel directeur MyOrder.

Eerste retailer in Nederland

Shell is de eerste landelijke retailer in Nederland die een samenwerking aangaat met MyOrder. In de horeca, bij bioscopen en betaald parkeren is MyOrder al enige tijd succesvol in gebruik als bestel- en betaalapp. MyOrder is een initiatief van Rabobank, maar de app kan worden gekoppeld aan alle Nederlandse bankrekeningen. Bekijk een animatiefilmpje over hoe MyOrder bij Shell deli2go werkt.

* Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard® onder 963 respondenten van 18 jaar en ouder. Met een betrouwbaarheid van 95% is te concluderen dat de steekproefuitkomst maximaal 4% zal afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn), mei 2013.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 24 juni 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.