Executive Vice President Innovation, R&D en Chief Technology Officer van Shell Gerald Schotman:

“Ideeën van buiten de organisatie zijn essentieel voor de op open innovatie gerichte aanpak van Shell’s R&D centra. Wij willen de slimsten en de besten in staat stellen om hun ideeën te ontwikkelen en hen tegelijkertijd laten profiteren van de expertise van een wereldomvattend bedrijf als Shell, zodat wij deze technologieën zo snel mogelijk bij onze projecten kunnen inzetten.”

Behalve in veelbelovende technologiebedrijven, wil Shell ook investeren in ‘technology-spinouts’ en extern beheerde venture capital fondsen. Shell kijkt daarbij onder meer naar innovaties op het gebied van productie en omzetting van gas, geofysische beeldvorming, chemische verwerking en omzetting, nieuwe materialen, tertiaire oliewinning, en waterzuivering. Ook heeft zij belangstelling voor diverse aspecten van informatietechnologie (“Big Data”), boren en afwerken van olie- en gasputten, “sub-surface sensing” (detectie onder het aardoppervlak), productie in uitdagende omgevingen, operationele efficiëntie en toekomstige energietechnologieën.

Partners kunnen, waar mogelijk, toegang krijgen tot de technische expertise van Shell, haar wereldwijde onderzoekscapaciteit en haar klanten-, leveranciers- en aannemersbestand. Shell kan bij gelegenheid ook praktijkproeven mogelijk maken en als “launching customer” dienen voor deze nieuwe technologieën. Bedrijven worden van harte uitgenodigd om hun voorstellen via het online formulier in te dienen, op: www.shell.com/techventures.

Directeur van Shell Technology Ventures, Geert van de Wouw:

“Wij willen samenwerkingsverbanden ontwikkelen met opkomende technologiebedrijven, venture capital firma’s en corporate venturing organisaties, die  wederzijds voordeel opleveren voor de lange termijn. Een goed voorbeeld van zo’n soort samenwerkingsverband is onze investering in GlassPoint Solar Inc.

Hun proeffabriek in het Midden-Oosten gebruikt zonnewarmte voor het opwekken van stoom voor tertiaire oliewinning. Petroleum Development Oman (PDO) heeft GlassPoint de opdracht voor de bouw van de fabriek gegeven, die momenteel wordt getest.”

Shell Technology Ventures is de venture capital tak van Shell en volgt het bestaande Shell Technology Ventures Fund 1 op, dat door het onafhankelijke bedrijf Kenda Capital wordt beheerd. Kenda zet de commercialisering van haar huidige investeringsportfolio in olie- en gastechnologie voort.

Shell NL Media Relaties

+31 (0) 70 3778750