Zes vragen over Shell en belastingafdracht

Shell draagt bij aan de Nederlandse samenleving via banen, bedrijven en belastingen. Wij volgen de Nederlandse belastingregels naar letter en geest.

Lees meer

     

   

We dragen bij via banen, investeringen en belastingen.

De verklaring van Shells hoofd fiscale zaken Alan McLean in de Tweede Kamer.

Lees meer

Over Shell, buiten Shell.nl

Ik begrijp uw zorgen

Bekijk het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer  over de belastingafdracht van multinationals.

Wij betalen eerlijk belasting

President-Directeur Shell Nederland Marjan van Loon en hoofd fiscale zaken van Royal Dutch Shell over belastingafdracht in Elsevier Weekblad.

Over het vertroetelen van multinationals

Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen Hans van den Hurk op NLFiscaal over de belastingafdracht van mulitinationals.

Belastingmoraal

Financieel journalist Paul Laseur vertelt waarom multinationals niets fout doen.