Shell publiceert jaarlijks haar Tax Contribution Report om inzicht te geven in de wereldwijde belastingafdrachten. We leggen niet alleen uit hoeveel belasting in welke landen wordt betaald, maar ook welke belastingen en hoe wij dat doen. 

   

Shell Tax Contribution Report 2022

The Shell Tax Contribution Report aims to provide easily accessible and detailed information on Shell’s corporate income tax payments for 2022.

Read more

Over Shell, buiten Shell.nl

Ik begrijp uw zorgen

Bekijk het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer  over de belastingafdracht van multinationals.

Wij betalen eerlijk belasting

President-Directeur Shell Nederland Marjan van Loon en hoofd fiscale zaken van Royal Dutch Shell over belastingafdracht in Elsevier Weekblad.

Over het vertroetelen van multinationals

Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen Hans van den Hurk op NLFiscaal over de belastingafdracht van mulitinationals.

Belastingmoraal

Financieel journalist Paul Laseur vertelt waarom multinationals niets fout doen.