Shell publiceert Tax Contribution Report over 2019

De belastingen die wij betalen vormen een van de vele verbindingen tussen ons bedrijf en de landen en gemeenschappen waarin we actief zijn. Het is vandaag de dag belangrijker dan ooit dat we open zijn over onze belastingbetalingen, zodat mensen kunnen begrijpen hoeveel we betalen en waarom. 

Lees meer

Over Shell, buiten Shell.nl

Ik begrijp uw zorgen

Bekijk het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer  over de belastingafdracht van multinationals.

Wij betalen eerlijk belasting

President-Directeur Shell Nederland Marjan van Loon en hoofd fiscale zaken van Royal Dutch Shell over belastingafdracht in Elsevier Weekblad.

Over het vertroetelen van multinationals

Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen Hans van den Hurk op NLFiscaal over de belastingafdracht van mulitinationals.

Belastingmoraal

Financieel journalist Paul Laseur vertelt waarom multinationals niets fout doen.