Afgelopen voorjaar liet Shell al weten liever in gesprek te gaan, samen te werken aan de energietransitie dan elkaar op te zoeken in de rechtszaal. Voor zo’n omvangrijke uitdaging als het tegengaan van klimaatverandering is per slot van rekening een gezamenlijke maatschappij-brede aanpak nodig. Energietransitie als teamsport. Niet voor niets steunen we het Klimaatakkoord.

In dit dossier onder meer: Shells visie op het aanpakken van klimaatverandering, welke stappen Shell zet in de energietransitie, 14 Shell-quotes over klimaatverandering en natuurlijk wat Shell vindt van de vorderingen van Milieudefensie c.s.. Onze boodschap: we kunnen beter samenwerken dan naar elkaar wijzen.

     

    

    

     

Shell en de energietransitie

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.

9 Keer aan de slag met schonere energie

Met schonere keuzes voor energie kan Nederland ook in beweging blijven. Negen voorbeelden van de energietransitie bij Shell in Nederland.

Samen planten we bomen

Wist je dat bomen CO₂ opslaan terwijl ze groeien? Staatsbosbeheer en Shell bundelen hun krachten voor gezondere en groenere bossen in Nederland.

Wetenschap als motor voor de energietransitie

De energietransitie is misschien wel de grootste uitdaging van nu. Shell werkt samen met tal van wetenschappers en Nederlandse universiteiten aan schonere oplossingen. “Met onze onderzoeken willen we een verschil maken voor de maatschappij. “Samenwerking met het bedrijfsleven brengt realisatie van ons werk een stap dichterbij.”

What is Shell's Net Carbon Footprint ambition?

Shell is a big company that supplies around 3% of the energy the world uses. We want to play our part and contribute to the global effort to tackle climate change and meet the goal of the Paris Agreement. Working towards our Net Carbon Footprint ambition is how we plan to do this.

Klimaatzaak? #lieveringesprek

Benieuwd hoe Shell werkt aan schonere energie? Vijf medewerkers vertellen hoe zij zich dagelijks inspannen voor E-mobility, waterstof, windenergie, de reductie van CO2 door restwarmte en samenwerking met startups.

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma speelt in op de ontwikkelingen naar een energierijke, CO2-arme toekomst. Concrete voorbeelden van zowel internationale energieprojecten als initiatieven dichter bij huis illustreren dat er verschillende oplossingen nodig zijn voor deze wereldwijde uitdaging.

De Nederlandse energietransitie en Shell

Op de klimaattop van Parijs eind 2015 is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2o Celsius in 2050. Ook Nederland staat voor een uitdaging. In de Nederlandse energietransitie gaat het niet om méér energie, maar om efficiënter energiegebruik met een lagere uitstoot van CO₂.