De energietransitie is een complex vraagstuk. Technische innovaties vormen een cruciaal onderdeel van de oplossing, maar kennis over wetgeving, financiën, geopolitiek, economische modellen, kapitaalmarkten, gedrag en sociale innovatie zijn ook essentieel. De RSM wil studenten tijdens hun opleiding kennis laten opdoen over de energietransitie en geeft het onderwerp een plek in al haar bachelor- en masterstudies. Daarnaast ontwikkelt ze ook programma’s voor executives die op dit moment een leiderschapsrol vervullen.

Veel aandacht in de programma’s zal uitgaan naar benodigde ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, zoals complexiteit en systeemdenken, leiden van transities, stakeholder management, communicatie en storytelling. Om te zorgen dat deze kennis en skills een brede basis krijgen, werkt de RSM hiervoor samen met de TU Delft en de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zodat alle aspecten die een rol spelen bij de transitie aan bod komen.

De vraag om met een extra onderwijsprogramma te komen, komt van Rotterdamse alumni die nu zelf op leidinggevende posities actief zijn in het veld. “We zijn een jaar geleden voor het eerst bij elkaar gekomen onder leiding van het Erasmus Trustfonds, omdat we in de praktijk zien dat de uitdaging van de energietransitie groot en complex is. We waren het er unaniem over eens dat het belangrijk is dat studenten al vroeg ervaren en mee kunnen denken hoe zij nu en in de toekomst de energietransitie tot een succes kunnen maken”, zegt Eelco Hoekstra (SHV Holding), die één van de initiatiefnemers is.

Prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities aan de EUR stemt in: “Met dit nieuwe, veelbelovende initiatief kunnen we meer snelheid maken in het verbinden van onze kennis aan de praktijk van de energietransitie. We moeten met elkaar slim werken aan een rechtvaardige en duurzame energietoekomst voor iedereen.”

"Het is onze missie om een ‘force for positive change’ te zijn"

Het Erasmus Trustfonds, het steunfonds van de universiteit (ANBI), heeft samen met 15 founding partners onder wie Shell voor het Energietransitiefonds 1,5 miljoen euro aan donaties bijeengebracht als startkapitaal voor het opzetten van het nieuwe onderwijsprogramma en beheert deze gelden. De partners zullen de lessen uit de praktijk delen voor de ontwikkeling van het programma, maar de EUR is verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van de programma's om de academische integriteit en onafhankelijkheid te waarborgen.

Naast de opzet van het onderwijsprogramma is er de intentie om een onderzoeksinstituut op te bouwen. “Er is veel belangstelling voor het thema energietransitie," zegt Ansgar Richter, decaan bij de RSM. "Ik ben ongelofelijk blij met de samenwerking met de TU Delft en andere partners waardoor wij een breed initiatief kunnen samenstellen. Het is belangrijk dat de huidige generatie studenten nieuwe wegen in kan slaan en voorbereid is op een van de grootste uitdagingen van het huidig tijdgewricht. Het is onze missie om een ‘force for positive change’ te zijn - en het opleiden van toekomstige leiders die deze verandering helpen realiseren is een kerntaak van onze academische instelling."

“De huidige industry leaders kunnen zelf hun kennis en ervaring nog een aantal jaren delen, maar dan geven ze het stokje voor deze complexe uitdaging echt door aan de volgende generatie. Wij willen de jonge generatie zo snel mogelijk voeden met kennis en perspectieven uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven en zij zullen ons op hun beurt ook voeden ", aldus Hoekstra. “Ik vind het daarom meer dan geweldig dat de RSM het initiatief enthousiast heeft omarmd, omdat ze met ons de urgentie deelt dat er meer nodig is dan alleen technologische kennis om de noodzakelijke transitie in goede banen te leiden.”

Over de RSM

De Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) behoort tot de top van Europese business schools. RSM richt zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders met een internationale carrière die voor positieve verandering kunnen zorgen en zich op een innovatieve manier inzetten voor een duurzame toekomst. RSM biedt een breed scala aan bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot kritische, creatieve, betrokken en samenwerkende denkers en doeners. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van bedrijven, logistiek en handel. Studievoorlichting en activiteiten van RSM voor toekomstige studenten, executives en alumni worden ook aangeboden vanuit ons kantoor in Chengdu, China. Meer weten? www.rsm.nl.

Over de Stichting Erasmus Trustfonds

De Stichting Erasmus Trustfonds ondersteunt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), zodat de universiteit kan excelleren en een positieve impact heeft op de Rotterdamse maatschappij en daarbuiten. Dit doet het Erasmus Trustfonds door subsidies aan onderwijs- en onderzoeksprojecten te verstrekken, studiebeurzen uit te keren en diverse andere activiteiten van studenten of medewerkers van de EUR financieel te ondersteunen. De projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning kunnen niet gefinancierd worden uit de reguliere inkomstenstroom van de EUR. Het Erasmus Trustfonds is een algemeen nut beogende instelling met meer dan een eeuw historie. De voorloper van de universiteit ontstond doordat Rotterdamse handelslieden de handen ineensloegen en samen de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hogeschool financierden.

Founding partners

De volgende partijen (in alfabetische volgorde) dragen bij aan het Energy Transition Fund: ABN Amro, BlackRock, Construct Invest BV, EDGE, Eneco, FinCo Fuel Group, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Marsh Nederland, Rabobank, Schiphol, Shell, SHV, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Oord en Vopak. 

  

Meer Shell en onderwijs

Studenten TU Delft azen op snelheidsrecord

Leer Team Forze kennen. Dit team knappe koppen bouwt de snelste raceauto op waterstof. Lees hier wat hen beweegt en hoe zij de toekomst van waterstof voor zich zien.

"We moeten de handen ineen slaan"

Wetenschap en industrie kunnen niet zonder elkaar. Voor Professor Ben L. Feringa (1951) is dat zonneklaar. En hij kan het weten. Ondanks dat het primaat van zijn werk fundamenteel onderzoek is, leerde hij bij Shell wat het behelst om wetenschappelijke ontdekkingen marktrijp te maken. “

Ontdekkers van de toekomst bedenken creatieve, slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

Als onderdeel van de bright ideas challenge werden leerlingen gevraagd unieke en slimme oplossingen te bedenken voor het leven in 2050. 

Shell Nederland-doelen

Schonere energie en een sterke economie. Ook Shell wil daaraan bijdragen. Vijf doelen tonen hoe Shell dit in Nederland gaat doen.