Nederland loopt voorop met innovatie, zowel in Europa als wereldwijd. Volgens het Nederlands kabinet is ons kennisniveau van wereldklasse, maar niet de impact die dit heeft op de samenleving. Dat laatste komt doordat de samenwerking tussen onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog beter kan. Het kabinet wil die samenwerking dan ook versterken.

Bij Shell werken mensen met kennis en technieken die kunnen bijdragen aan de omschakeling van fossiele energie naar schonere energie. Shell steunt de doelen van het akkoord van Parijs en is van mening dat die sneller en beter worden gehaald als het bedrijfsleven en de academische wereld samenwerken.

Ons uitgangspunt voor samenwerking is kennisdeling voor de energie van vandaag, van morgen en voor de toekomst. Uit ons overzicht blijkt dat 98% van de projecten waar Shell Nederland bij betrokken is zich richt op duurzame energie, volledig circulaire chemie of generiek onderzoek dat van toepassing is op zowel het huidige of het toekomstige energiesysteem. Op dit moment werken we aan twee projecten met een puur fossiele toepassing met een Nederlandse universiteit, namelijk één voor het schoonmaken van het water in oliezanden en één voor drijvende terminals voor vloeibaar aardgas (LNG).

Principes voor samenwerking met Nederlandse universiteiten

Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over de samenwerking tussen energiebedrijven zoals Shell en universiteiten. Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en kijken hoe we samenwerkingen nu, en in de toekomst vormgeven. Voor Shell zijn de volgende drie principes leidend voor samenwerkingen met Nederlandse universiteiten:

  1. Academische onafhankelijkheid: Wij onderschrijven de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit | NWO in alle onderzoeksprojecten.
  2. Onderzoek naar duurzame oplossingen: Alle onderzoekssamenwerkingen van Shell Nederland en Nederlandse universiteiten zullen zich richten op kennis of oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Dat betekent dat Shell Nederland geen nieuwe onderzoekssamenwerkingen zal starten die zich alleen richten op fossiele energie. De twee lopende fossiele energie onderzoekssamenwerkingen zullen niet worden hernieuwd.
  3. Transparantie: Onderzoekssamenwerkingen zijn dynamisch. Daarom zullen we een regelmatig een overzicht van onze samenwerkingen delen zodat het duidelijk is waar we aan werken.

Shell onderschrijft het Nederlandse Klimaatakkoord en de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben ons tot doel gesteld om uiterlijk in 2050 een energiebedrijf te zijn met netto-nul uitstoot, zoals te lezen is in ons Shell Energy Transition Progress Report en blijkt uit onze Powering Progress-strategie.

Over ons overzicht

Onze samenwerkingen met de universiteiten zijn verdeeld in drie categorieën: Decarbonisatie, Generiek en Fossiel. In totaal zijn er 137 samenwerkingsverbanden op academisch onderzoeksniveau. 99 van de projecten zijn direct gelieerd aan decarbonisatie, 36 aan generieke onderwerpen en 2 hebben een puur fossiele toepassing.

De lijst bevat samenwerkingen op academisch/onderzoeksniveau, inclusief de cofinanciering van acht (deeltijd)hoogleraren. De lijst bevat geen overzicht van contacten die zich buiten de onderzoekssfeer bevinden, zoals informatiebijeenkomsten voor studentenverenigingen of overleg met universiteitsbesturen. De lijst is dynamisch en zal regelmatig worden bijgewerkt. Mocht u iets missen in de lijst, stellen we het zeer op prijs als u ons dit laat weten via een e-mail.

Shells decarbonisatie-onderzoek in Nederland

In lijn met ons jaarlijkse Sustainability Report en ons Energy Transition Progress Report 2022 gebruiken we de term Decarbonisatie voor alle samenwerkingen die tot doel hebben de CO2-uitstoot van Shell en onze klanten te verkleinen. Het gaat om projecten en samenwerkingen die direct de omschakeling van traditionele gas en olie naar duurzamere vormen van energie ondersteunen of de omschakeling naar volledig circulaire chemie (volledig duurzaam hergebruik van chemische bestanddelen van onder meer plastic).

Vaak is uit de naam van een decarbonisatie-samenwerking het doel al te herleiden. Neem het BatteryNL-project dat onder meer Shell samen met de universiteiten van Delft, Twente, Groningen, Utrecht, Eindhoven en anderen doet. Het gaat hier om het bedenken en maken van de volgende generatie batterijen voor elektrische auto’s en andere toepassingen. Doel is om ze nog veiliger te maken, en de levensduur te verlengen.

Shells generiek onderzoek in Nederland

Generiek: 36 projecten over generiek onderzoek zoals kunstmatige intelligentie of nieuwe scheidingstechnieken die gebruikt kunnen worden voor het zuiveren van afvalwater in de productie van biobrandstoffen of olie, maar ook voor het scheiden van CO2 van biogas en het zuiveren van waterstof. Een ander voorbeeld van generiek onderzoek is het AquaConnect-project waarbij we samen met universiteiten, overheid en bedrijven onderzoek doen naar het hergebruik van water. Onder generiek onderzoek vallen vaak ook de leerstoelen die we medefinancieren, zoals de Co-Research Chair Fluid flow bij de TU Delft.

Shells fossiel onderzoek vanuit Nederland

Er zijn twee nog lopende onderzoeksprojecten van Shell Nederland die zich richten op fossiele energie. De eerste samenwerking is met het Maritiem Research Institute Netherlands (MARIN). Daarbij wordt gekeken naar verbeteringen voor drijvende terminals voor vloeibaar aardgas (LNG). Die worden doorgaans dicht bij de kust van het vasteland met schepen van vloeibaar aardgas voorzien. De samenwerking staat ook wel bekend als HAWA-III JIP – Shallow Water Initiative. Dit project loopt af in juni 2024 en zal niet worden hernieuwd.

De tweede samenwerking is een kennisuitwisseling en organisatorische ondersteuning voor een PhD-studie naar het opschonen van oliezanden. De PhD wordt uitgevoerd onder auspicien van de leerstoel Faculteit Wetenschappen en Technologie (TNW), Anorganische membranen (IM), die Shell medefinancieert. Voor de PhD-studie van één Shell-onderzoeker naar het opschonen van oliezanden is geen geldstroom tussen Shell en de Universiteit Twente. Het project wordt uiterlijk op 31 december 2025 afgesloten.

Ook universiteiten publiceren hun overzicht

De lijst van samenwerkingen van Shell Nederland en de universiteiten is onze lijst, op basis van de gegevens uit onze systemen. Onderzoekssamenwerkingen zijn dynamisch. Daarom zullen we regelmatig het overzicht van al onze samenwerkingen met de Nederlandse universiteiten en kennisinstituten bijwerken.

Meer Shell

Shell en wetenschap

Shell werkt samen met onder meer universiteiten en kennisinstituten. Het doel: kennis delen en innoveren. Lees in dit dossier hoe Shell samenwerkt met de wetenschap.

Nieuw onderwijs voor toekomstige leiders in de energietransitie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) start een nieuw onderwijsprogramma voor de toekomstige leiders van de energietransitie. Met start in najaar 2022, worden ze ondergebracht bij de businessschool van de EUR: de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Shell is een van de founding partners achter dit initiatief.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.