Het is een publiek-private samenwerking bedoeld om de financiële waarde van het Nederlandse aardgas in de NAM-concessies te realiseren met NAM als uitvoerder binnen de geldende wettelijke en veiligheidskaders. In het Gasgebouw werken deze partijen samen vanuit vier organisaties: NAM, GasTerra, EBN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aardgas is van groot belang voor de Nederlandse welvaart. Dat werd direct duidelijk na de ontdekking van het Groningengasveld in 1959. Voor de winning, het transport en de verkoop van al dat aardgas was een nieuwe vorm van samenwerking nodig tussen de Staat en Shell en ExxonMobil. Zij hebben daarover afspraken gemaakt. Die afspraken zijn in 1963 vastgelegd in een Overeenkomst van Samenwerking. Deze afspraken en samenwerkingsvormen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Ze zijn bekend geworden als het Gasgebouw.

Opbrengstenverdeling

In de beginjaren van de productie werden de opbrengsten uit het Groningengasveld ongeveer gelijk verdeeld tussen de Staat en de aandeelhouders van NAM. Begin jaren zeventig, toen de inkomsten toenamen door de stijging van productie en de gasprijzen als gevolg van de oliecrisis, heeft de Staat de belasting op aardgas uit Groningen flink verhoogd. Vanaf die tijd ging, afhankelijk van de gasprijs, 85% tot 90% van de inkomsten naar de Staat. De Staat betaalde 64% van de kosten. In 2018 werd het Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. Dat ging onder andere over het sluiten van het Groningengasveld. Er is toen afgesproken dat voor het restant van de gaswinning in Groningen zowel de opbrengsten als de kosten worden verdeeld zoals bij andere gasvelden in Nederland. De Staat krijgt nu 73% van de opbrengsten en draagt tevens 73% van de kosten.

GasTerra

GasTerra is een publiek-private samenwerking tussen de overheid en de energiemaatschappijen Shell en ExxonMobil. De Staat bezit de helft van de aandelen. GasTerra is onder meer verantwoordelijk voor de verkoop van het door NAM geproduceerde Groningengas. Door het stoppen met de gaswinning in Groningen komt de kernactiviteit van GasTerra op termijn te vervallen. De komende jaren wordt GasTerra dan ook geleidelijk afgebouwd.

Meer Shell

Groningen versneld naar nul

De komende jaren wordt de gaswinning in Groningen versneld teruggeschroefd. Het is nu de bedoeling dat de gaskraan al in 2022 dicht gaat. 

Het groningengasveld

In Groningen, onder Slochteren, ligt het grootste gasveld van Europa. Het Groningengasveld heeft een geschatte oppervlakte van 900 km2.  

Acht vragen over het stoppen van de gaswinning in Groningen

Jarenlang is het Groningengasveld een belangrijke energiebron voor Nederland en Noordwest-Europa geweest. Dat wordt binnenkort anders.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.