NAM is als concessiehouder van het Groningengasveld eigenaar van het gas in de grond. Voor de exploitatie en verkoop van het gas zijn afspraken gemaakt in een publiek-private samenwerking, de zogeheten ‘Overeenkomst van samenwerking’. Voor de exploitatie is er de Maatschap Groningen bestaande uit 50% NAM (namens NAM aandeelhouders Shell en Exxon die elk een aandeel van 50% hebben) en 50% Energie Beheer Nederland (namens de Staat), waarin NAM tevens de uitvoerende partij van het gasveld is.

Het Groningengasveld

Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo’n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Inmiddels is 75% van deze voorraad gewonnen. De ontdekking in 1959 gaf een grote impuls aan de economie en het gebruik van aardgas in West-Europa. Het leidde ertoe dat Nederland werd aangesloten op het gasnetwerk. De winning van aardgas heeft de Nederlandse schatkist tot nu toe zo’n 417 miljard euro opgeleverd.

Afbouwen van gaswinning

De winning van aardgas heeft ook schaduwzijden. Naast bodemdaling veroorzaken aardbevingen  schade aan gebouwen en onzekerheid bij bewoners. Daarom is in 2018 door de overheid besloten de gaswinning in het gebied versneld af te bouwen. In eerste instantie naar nul rond 2030. Een jaar later, in 2019 is na uitgebreide studie door de minister besloten om dit doel al in 2022 te halen. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 aardgasvrij is.

Meer Shell

Groningen versneld naar nul

De komende jaren wordt de gaswinning in Groningen versneld teruggeschroefd. Het is nu de bedoeling dat de gaskraan al in 2022 dicht gaat. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Acht vragen over het stoppen van de gaswinning in Groningen

Jarenlang is het Groningengasveld een belangrijke energiebron voor Nederland en Noordwest-Europa geweest. Dat wordt binnenkort anders.

Het Gasgebouw

Het Gasgebouw is geen echt gebouw, maar staat voor de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas.