Als een van de grootste energiebedrijven in Nederland heeft Shell een belangrijke rol te spelen. We voorzien Nederland van de benodigde brandstoffen op onze tankstations, vervoeren gas via de Eemshaven en leveren duurzame stroom van onze zonne- en windparken.

We zien dat tijdelijke noodmaatregelen - bijvoorbeeld via belastingen - nodig zijn om huishoudens en bedrijven in Europa die moeite hebben om hun energierekening te betalen te ondersteunen. Daarom werken we mee met de overheid en andere partners aan de meest effectieve maatregelen om dat voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan het Tijdelijk Noodfonds Energie, kijk voor meer informatie op www.noodfondsenergie.nl.

Hieronder een overzicht van de maatschappelijke initiatieven die we ondersteunen, met als doel energiebesparing en het tegengaan van (energie)armoede.

Hieronder een overzicht van de maatschappelijke initiatieven die we ondersteunen, met als doel energiebesparing en het tegengaan van (energie)armoede.

FIXbrigade Nederland

FIXbrigade Nederland

Een voorbeeld van een initiatief dat thuis energiebesparende maatregelen biedt, is de FIXbrigade Nederland. Zij helpen onder meer met het aanbrengen van tochtstrippen, kitten van kieren en het installeren van ledlampen en waterbesparende douchekoppen. Volgens de initiatiefnemers levert dit al snel EUR 300 tot 1200 besparing per woning, per jaar op. Samen met meerdere gelijkgestemde partners draagt Shell bij aan FIXbrigade Nederland zodat zij hun lokale inspanningen met behulp van onze collectieve financiering en ondersteuning snel kunnen opschalen door het hele land.

Kracht in Nederland

Kracht in NL en MAEX

Een voorbeeld van een initiatief dat (energie)armoede meer direct tegengaat is MAEX. Stichting Kracht in NL versterkt via dit online platform maatschappelijke initiatieven met eenmalige, kleinschalige gelddonaties op basis van impact. Initiatieven die een bijdrage leveren aan Sustainable Development Goals (SDG’s) en hun organisatiekracht willen versterken kunnen een aanvraag doen. MAEX verbindt zo fondsen, overheid en bedrijven zoals Shell om samen de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De volgende financieringsronde start op dinsdag 22 november 2022 en is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die armoede tegengaan (SDG 1).

LINDA.foundation

LINDA.foundation

Een voorbeeld van meer incidentele noodhulp is onze samenwerking met de LINDA.foundation. Begin december ontvangen 5.000 gezinnen opgeladen OV-chipkaarten, zodat zij gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer om samen met hun familie de feestdagen door te brengen. Daarnaast kunnen collega’s en klanten van Shell hun Air Miles doneren aan dit goede doel om nog meer gezinnen te helpen bij een fijne decembermaand via: LINDA.foundation - Air Miles. Shell Mobility verdubbelt de inleg van collega's (tot een bedrag van 160.000 euro).

Wat doen we nog meer om samen de winter door te komen? Hou deze pagina in de gaten voor updates.

Meer Shell

De Nederlandse Samenleving en Shell

Shell is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Daarom steunen we in de omgeving van onze vestigingen sociale, culturele en sportieve projecten.

Samen voor een duurzame wijk.

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam wil meehelpen aan de verduurzaming van de naaste omgeving. Daarvoor worden de komende jaren de eigen activiteiten verduurzaamd, bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwe biobrandstoffenfabriek. Daarnaast gaan we graag de samenwerking aan met de bewoners in de buurt. 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.