Bedrijfsleven en samenleving zijn gebaat bij openheid en vertrouwen. Dit rapport is een belangrijke stap naar openheid van Shell over het betalen van belastingen aan overheden over de hele wereld.

Shell presenteert een gedetailleerde uitsplitsing van belastingen in 99 landen waar Shell een fiscale aanwezigheid heeft. Shell zet zo een stap naar meer transparantie.

Openheid van zaken gaat verder dan een lijst van cijfers. Het gaat ook om een antwoord geven op de vraag waarom Shell bedrijfsonderdelen in verschillende landen heeft. Het gaat om uitleg over waarom het concern de belasting betaalt die het betaalt, en waarom je op sommige plaatsen geen of minder belasting hoeft te betalen.

Openheid van zaken gaat verder dan een lijst met cijfers

Dit rapport borduurt voort op eerdere inspanningen voor fiscale transparantie.

In 2003 was Shell betrokken bij het oprichten van het zogeheten Extractive Industries Transparency Initiative. In 2012 publiceerde Shell in detail over zijn belastingaanpak en hoeveel belasting Shell afdraagt in de landen waar Shell het meest actief is. In 2016 publiceerde Shell het eerste rapport met betalingen aan overheden in relatie tot Shells olie- en gasactiviteiten. Sinds 2019 publiceert Shell het Shell Tax Contribution Report, waarin het per land de wereldwijde belastingafdracht bekendmaakt.

Met dit rapport hoopt Shell verder bij te dragen aan de discussie over eerlijke, effectieve en stabiele belastingstelsels, waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft.

Meer Shell en belasting

Belastingrapportage

Een belangrijke stap in fiscale transparantie. Shell maakt afdracht van belastingen in 99 landen bekend.

Belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Shell Tax Contribution Report 2021

The Shell Tax Contribution Report aims to provide easily accessible and detailed information on Shell’s corporate income tax payments for 2021.