“We zijn blij dat er een koper is gevonden voor onze locatie. We hebben er meer dan 50 jaar gewerkt en vinden het belangrijk onze geschiedenis daar op een goede manier af te sluiten” zegt president-directeur van Shell Nederland B.V. Marjan van Loon.

Kadans Science Partner ontwikkelt en exploiteert bedrijfs- en kantoorgebouwen. Vaak samen met onder andere laboratoria, en R&D afdelingen van kennis- en onderwijsinstellingen in sectoren als science, biotechnology en food. 

Shell kondigde in oktober 2017 aan haar locatie in Rijswijk te gaan sluiten en haar kantoor-en onderzoekslocaties te gaan concentreren in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De gemeente Rijswijk, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) sloten daarop in januari 2018 een convenant. Daarin spraken de partijen af om te onderzoeken welke duurzame invullingen voor de locatie mogelijk zijn en om deze te toetsen aan de markt. De voorkeur ging uit naar het ontwikkelen van een locatie die innovatie, onderwijs en onderzoek samenbrengt en mensen ondersteunt die in de omgeving wonen en werken.

Definitieve koper

In oktober 2018 begon het officiële verkoopproces, waarbij partijen hun visie en plannen voor Kessler Park konden presenteren.  Intussen werd een gedeelte van de locatie verhuurd aan TNO en na gesprekken met verschillende geinteresseerde partijen, is nu Kadans Science Partner de definitieve nieuwe koper geworden.

Marjan van Loon: “Het plan van Kadans past het beste binnen de door de convenantpartners aangegeven visie en kaders en Kadans brengt de juiste ervaring in het exploiteren van dergelijke locaties. Wij wensen ze veel succes”.

*De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelnemingen bezit, zijn afzonderlijke rechtspersonen met een eigen identiteit. In dit bericht wordt de benaming “Shell” soms gemakshalve gebruikt om Shell maatschappijen in het algemeen aan te duiden. Evenzo zijn de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om Shell maatschappijen in het algemeen of degenen die voor die maatschappijen werkzaam zijn, aan te duiden

 

Meer Shell

NASA temde waterstof en vloog naar de maan

Een hachelijk moment in de laatste minuten voor de lancering van de Apollo 11. Terwijl astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins instappen voor hun historische reis naar de maan, stokt het vullen van de brandstoftanks met vloeibare waterstof.

Opladen maar

Nederland telt momenteel bijna 139.000 stekkerauto's, waarvan 45.000 volledig elektrisch. De eigenaren daarvan willen ook op vakantie. Kan je met een stekkerauto onbekommerd door Europa toeren?