Zoals het energiesysteem zich ontwikkelt, ontwikkelt ons bedrijf zich ook, om de producten te kunnen leveren die onze klanten nodig hebben. We hebben miljarden dollars geïnvesteerd in een scala aan CO2-arme technologieën, variërend van biobrandstoffen, waterstof en windenergie, tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie. En deze New Energies-activiteiten willen we laten doorgroeien.

Volgens ons ligt een oplossing buiten de rechtszaal. Voor het aanpakken van een omvangrijke uitdaging als klimaatverandering is een echt gezamenlijke en maatschappij-brede benadering nodig. Wij vinden dat verstandig overheidsbeleid ─ gesteund door verenigde actie van bedrijven zoals de onze en de maatschappij – de beste manier is om tot oplossingen te komen en vooruitgang te boeken. Lees ook het persbericht 'Reactie op dagvaarding Milieudefensie'.

Benieuwd hoe Shell werkt aan schonere energie? Vijf medewerkers vertellen hoe zij zich dagelijks inspannen voor E-mobility, waterstof, windenergie, de reductie van CO2 door restwarmte en samenwerking met startups.

Wil je meer weten over onze inspanningen voor en ideeën over nieuwe energiebronnen? Bezoek Shell New Energies.