In de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer hebben Firan en D4 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van (warmte-)infrastructuur in samenwerking met betrokken gemeenten, producenten en afnemers van warmte. Aardwarmte biedt hier mogelijk potentie om de brede warmtevraag van de tuinbouw en gebouwde omgeving te verduurzamen.

Aardwarmtepotentie

Het onderzoek bestaat onder andere uit het in kaart brengen van de aardwarmtepotentie in de ondergrond en uit een onderzoek naar de vraag of er een nieuwe aanvullende warmte-infrastructuur nodig is. Hiervoor hebben D4 en Shell een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarnaast wordt de warmtebehoefte met mogelijke afnemers geïnventariseerd en wordt onderzocht of lokaal warmte aanbod uit de glastuinbouwsector benut kan worden.

De aangevraagde opsporingsvergunning ligt in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Hillegom, Kaag en Braassem en de gemeente Haarlemmermeer.

Het ministerie van EZK beslist over het verlenen van de opsporingsvergunning. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij SodM, TNO, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, die weer advies bij de betreffende gemeenten en het waterschap kunnen vragen. Indien de opsporingsvergunning aan D4 en Shell wordt verleend, starten zij met het in kaart brengen van het aardwarmtepotentieel per gemeente. Tegelijkertijd zullen D4 en Firan het warmtenet ontwikkelen.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen.