De opgave is wereldwijd, de oplossing is lokaal

De energietransitie is een opgave voor de hele wereld. Een hele opgave. Er moet voldoende energie zijn voor de groeiende wereldbevolking. Tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot afnemen en de luchtkwaliteit verbeteren. De oplossingen? Die zijn voor ieder land weer anders en afhankelijk van verschillende factoren.

Zo is bijvoorbeeld het klimaat een belangrijke factor. Voor gebieden waar de zon schijnt, is logischerwijs zonne-energie een oplossing. In kustgebieden kan beter worden gekozen voor windenergie op zee. Daar waait het immers vaak en hard. Ook de bevolkingsdichtheid is een factor. In landelijke gebieden zijn kleinschalige en lokale energie-oplossingen de beste optie. Voor stedelijk gebied zijn integrale netwerken interessanter.

Verder speelt wet- en regelgeving in een land een belangrijke rol. Zo wil Nederland als land vooroplopen in het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Er worden hier grote windparken op zee gebouwd. In Japan zet de overheid in op een alternatieve energiedrager: waterstof. Het welvaartsniveau van een land speelt eveneens mee. Nog altijd hebben bijna een miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Zij willen ook een welvaartssprong maken. In Nederland is het juist een uitdaging om de energieconsumptie per persoon terug te dringen.

Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij het investeren in duurzame energie in de wereld.

Zonne-energie in Moerdijk en Uganda

Afgelopen jaar werd een van de grootste zonneparken van Nederland geopend: in Moerdijk. Het zonnepark heeft een piekcapaciteit van 27 megawatt (MW). Die staat gelijk aan het jaarlijkse energiegebruik van ongeveer 9.000 huishoudens. Natuurlijk schijnt ook aan de andere kant van de wereld de zon. In Uganda en Kenia bijvoorbeeld. Daar wordt geïnvesteerd in het bedrijf SolarNow. SolarNow zorgt voor kleinschalige zonne-installaties voor huishoudens en bedrijven in die landen.

Windenergie in Borssele en Connecticut

In Nederland, voor de kust van Zeeland kan het flink waaien. Een perfecte plek om windenergie op te wekken. Shell bouwt in het consortium Blauwwind twee windparken op zee: Borssele III en IV. Er komen in totaal 77 windturbines. Die kunnen stroom leveren aan zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens. In de Verenigde Staten waait het ook. Shell is onderdeel van het project Mayflower Wind. Er zijn plannen om voor de kust van Connecticut windparken te bouwen die groene stroom zouden kunnen leveren aan rond de 680.000 inwoners van de regio New England.

Waterstof in Drenthe en Vancouver

Waterstof is een belangrijke energiedrager voor de toekomst. Daarom investeert Shell in waterstof. In Noord-Nederland gaan vanaf 2020 20 stads- en streekbussen rijden op waterstof. Deze waterstof wordt opgewekt met groene stroom uit Duitsland. Daar staat de Rheinland elektrolysefabriek. In Drenthe bouwt Shell ook een tankstation voor waterstofauto’s. Datzelfde heeft Shell vorig jaar in Vancouver gedaan. Daar is het eerste waterstof tankstation van Canada geopend.

Bomen planten in Flevoland en Schotland

In Nederland werkt Shell samen met Staatsbosbeheer om bos aan te planten in Nederland. Het plan is om de komende 12 jaar 5 miljoen bomen te planten. Flevoland is een van de eerste gebieden die aan de beurt is. Ook in de Schotse Hooglanden worden bomen geplant. De afgelopen jaren is het aantal hectare bosgebied in Schotland flink afgenomen. De komende twee jaar komen er weer zo’n 200.000 bomen bij. Daarna volgt verdere uitbreiding van het bosgebied. Het is een van de projecten die klanten van Shell Nederland steunen wanneer ze ervoor kiezen om CO2-neutraal te rijden.

Meer Shell

Wind als energiebron voor groene waterstoffabriek in Rotterdam

Samen met partners wil Shell Nederland een groene waterstofhub creëren in de Rotterdamse haven. Shell is van plan om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. 

Gratis koffie voor vitale beroepen

Veel mensen in vitale beroepen zijn dagelijks keihard bezig om het coronavirus het hoofd te bieden en Nederland draaiende te houden. Al deze helden bieden we van zondag 29 maart tot en met 6 april graag gratis koffie aan bij Shell-stations met een deli2go- of deli by Shell-bakkerij en/of een Shell Select-shop. 

Zeven vragen over het stoppen van de gaswinning in Groningen

Jarenlang is het Groningengasveld een belangrijke energiebron voor Nederland en Noordwest-Europa geweest. Dat wordt binnenkort anders.

Steeds Meer Snelladers

Shell Recharge breidt haar netwerk van snelladers op Shell-stations in rap tempo uit. In september is op het Shell-station Kanaal-Noord in Apeldoorn de 100ste snellader in gebruik genomen. Onze ambitie is om het aantal snelladers begin volgend jaar te verdubbelen naar 200 snelladers op zo'n 80 locaties in Nederland. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang.