De opgave is wereldwijd, de oplossing is lokaal

De energietransitie is een opgave voor de hele wereld. Een hele opgave. Er moet voldoende energie zijn voor de groeiende wereldbevolking. Tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot afnemen en de luchtkwaliteit verbeteren. De oplossingen? Die zijn voor ieder land weer anders en afhankelijk van verschillende factoren.

Zo is bijvoorbeeld het klimaat een belangrijke factor. Voor gebieden waar de zon schijnt, is logischerwijs zonne-energie een oplossing. In kustgebieden kan beter worden gekozen voor windenergie op zee. Daar waait het immers vaak en hard. Ook de bevolkingsdichtheid is een factor. In landelijke gebieden zijn kleinschalige en lokale energie-oplossingen de beste optie. Voor stedelijk gebied zijn integrale netwerken interessanter.

Verder speelt wet- en regelgeving in een land een belangrijke rol. Zo wil Nederland als land vooroplopen in het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Er worden hier grote windparken op zee gebouwd. In Japan zet de overheid in op een alternatieve energiedrager: waterstof. Het welvaartsniveau van een land speelt eveneens mee. Nog altijd hebben bijna een miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Zij willen ook een welvaartssprong maken. In Nederland is het juist een uitdaging om de energieconsumptie per persoon terug te dringen.

Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij het investeren in duurzame energie in de wereld.

Zonne-energie in Moerdijk en Uganda

Afgelopen jaar werd een van de grootste zonneparken van Nederland geopend: in Moerdijk. Het zonnepark heeft een piekcapaciteit van 27 megawatt (MW). Die staat gelijk aan het jaarlijkse energiegebruik van ongeveer 9.000 huishoudens. Natuurlijk schijnt ook aan de andere kant van de wereld de zon. In Uganda en Kenia bijvoorbeeld. Daar wordt geïnvesteerd in het bedrijf SolarNow. SolarNow zorgt voor kleinschalige zonne-installaties voor huishoudens en bedrijven in die landen.

Windenergie in Borssele en Connecticut

In Nederland, voor de kust van Zeeland kan het flink waaien. Een perfecte plek om windenergie op te wekken. Shell bouwt in het consortium Blauwwind twee windparken op zee: Borssele III en IV. Er komen in totaal 77 windturbines. Die kunnen stroom leveren aan zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens. In de Verenigde Staten waait het ook. Shell is onderdeel van het project Mayflower Wind. Er zijn plannen om voor de kust van Connecticut windparken te bouwen die groene stroom zouden kunnen leveren aan rond de 680.000 inwoners van de regio New England.

Waterstof in Drenthe en Vancouver

Waterstof is een belangrijke energiedrager voor de toekomst. Daarom investeert Shell in waterstof. In Noord-Nederland gaan vanaf 2020 20 stads- en streekbussen rijden op waterstof. Deze waterstof wordt opgewekt met groene stroom uit Duitsland. Daar staat de Rheinland elektrolysefabriek. In Drenthe bouwt Shell ook een tankstation voor waterstofauto’s. Datzelfde heeft Shell vorig jaar in Vancouver gedaan. Daar is het eerste waterstof tankstation van Canada geopend.

Bomen planten in Flevoland en Schotland

In Nederland werkt Shell samen met Staatsbosbeheer om bos aan te planten in Nederland. Het plan is om de komende 12 jaar 5 miljoen bomen te planten. Flevoland is een van de eerste gebieden die aan de beurt is. Ook in de Schotse Hooglanden worden bomen geplant. De afgelopen jaren is het aantal hectare bosgebied in Schotland flink afgenomen. De komende twee jaar komen er weer zo’n 200.000 bomen bij. Daarna volgt verdere uitbreiding van het bosgebied. Het is een van de projecten die klanten van Shell Nederland steunen wanneer ze ervoor kiezen om CO2-neutraal te rijden.

Meer Shell

Nieuwe stap in warmtetransitie Westland

Harting Holland, De Bruijn Tomaten en Warmtebedrijf Westland onderzoeken samen met Shell de mogelijkheden voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning ‘De Lier’ met een installatie voor geothermie. De toekenning van SDE+ in augustus 2020 vormt voor de betrokken partijen het startsein voor de volgende fase in het onderzoek. Uitbreiding van de bestaande aardwarmtewinning met 45 MW betekent een verviervoudiging van de huidige warmtewinning in de Lier, een flinke stap voor de Westlandse warmtetransitie.

Een heel slim windpark

Het waait niet overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene energie geleverd kan worden? In CrossWind werken we met onze partners aan vijf innovaties. 

Impuls voor GZI Next Emmen door bestelling waterstofbussen

Met de bestelling van tien waterstofbussen, die rondom Emmen worden ingezet, geven het OV-bureau Groningen- Drenthe en Qbuzz een impuls aan de ontwikkelingen van de energiehub GZI Next.

Zes vragen over Shell en belastingafdracht

Shell draagt bij aan de Nederlandse samenleving via banen, bedrijven en belastingen. Wij volgen de Nederlandse belastingregels naar letter en geest.