ECW heeft als oorspronkelijke operator besloten zich volledig te concentreren op de energie- en watertoepassingen op Agriport en in Andijk. Shell Geothermie zal de rol van ECW binnen het consortium overnemen. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als partner betrokken. Daarmee bestaat het consortium nu uit de partners EBN, Ennatuurlijk, Shell en initiator Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het warmtenet dat de warmte naar de klanten transporteert, wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door Ennatuurlijk.

Belangrijke bijdrage aan klimaatambities

Aardwarmte is een veelbelovende duurzame energiebron en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame warmtevoorziening in Nederland. Zo is de schatting dat aardwarmte in 2050 voor circa een kwart kan voorzien in de warmtevraag voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland. Eén aardwarmtebron kan wel tot 6.000 woningen van warmte voorzien. Samenwerkingen zoals Warmte van Leeuwarden zijn van groot belang om de klimaatambities in het Nederlandse klimaatakkoord waar te maken.

Als staatsdeelneming voert EBN gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector en heeft de ambitie om daarmee de energietransitie te versnellen.

Verduurzaming van warmtevoorziening

Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell Geothermie heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Leeuwarden wil Shell een bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Meer over aardwarmte

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Waarom is Shell actief in aardwarmte?

Shell ziet in Nederland goede kansen voor het ontwikkelen van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Energietransitie is warmtetransitie

Hoe gaan we straks onze huizen verwarmen? En wie gaan straks als eersten hun cv-ketel omwisselen voor een aansluiting op het warmtenet? En waar komt die warmte dan vandaan? De gemeenten krijgen een sleutelrol.

Meer Shell

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.