“De vraag naar extra coronatesten bleef maar komen”, weet Shell projectmanager Edith van Dijk nog. Al tijdens de eerste coronagolf wist het Nederlandse bedrijfsleven elkaar goed  te vinden in de gezamenlijke zoektocht naar mondkapjes en andere medische middelen. Het was ook niet meer dan logisch dat vergelijkbare acties nodig waren om de testcapaciteit in Nederland te vergroten, de manier om de tweede coronagolf te beteugelen.

Iedere organisatie brengt expertise in

Het leidde tot een samenwerking tussen het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door VNO-NCW, de GGD’en, de Rijksoverheid (de ministeries van VWS, EZK en Defensie) onder leiding van voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Onder de noemer Operatie Fastlane werd gewerkt aan een gezamenlijk doel: het opzetten van grote sneltestlocaties in Nederland. Deelnemende bedrijven waren onder andere ASML, McKinsey, KLM, Randstad Groep Nederland, organisatiebureau voor de zorg Kerteza, Shell en Schiphol.

Een projectorganisatie optuigen

Bij de start van het project was er bijna niets. Geen? veld, of een leegstaande loods of hal. De kunst was om snel een organisatie op te tuigen die de lege locaties kon promoveren tot soepel draaiende XL-snelteststraten. Vanuit iedere organisatie werden pro bono mensen beschikbaar gesteld met ieder een eigen rol en expertisegebied. Edith van Dijk beschrijft in een notendop de bijdragen van enkele deelnemende bedrijven. “Consultants van McKinsey ontwikkelden het basisplan voor de XL-teststraten en leverde organisatieadvies. Schiphol leverde de specialisten om de teststaten operationeel te krijgen. Vanuit KLM sprong een IT-specialist bij, Kerteza zag toe op de testprocedure zelf, Randstad verzorgde de HR-afdeling, Defensie de logistiek en de bemensing van de testlocaties. Een evenementenorganisatie zorgde voor de opbouw van de verschillende locaties.”

Projectmanagement voor Shell

Shell’s meerwaarde lag met name in het projectmanagement, waar Edith van Dijk en haar Shell collega Maarten van Heel voor verantwoordelijk waren. “Als groot bedrijf zijn we gewend om projecten vanaf de grond  op te bouwen met oog voor veiligheid, welzijn en milieu. Die ervaring en expertise konden we hier goed gebruiken.”

Veiligheid staat voorop

Naast organiserend vermogen bracht Shell ook juridische, inkoop en logistieke kennis in. Speciaal aandachtspunt voor Shell, als bedrijf in de industrie, is veiligheid. Shell collega Jan Visser was mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid, welzijn en het milieu (VGWM) rondom de testlocaties. “Door sommige organisaties wordt veiligheid nog wel eens als vanzelfsprekend gezien. Maar het onderwerp vraagt serieus aandacht”, stelt Jan Visser ernstig. “Verwerking van virusmateriaal bijvoorbeeld, moet je op een veilige manier mee om gaan.”

Voor bezoekers

Verder is het belangrijk goed na te denken over de risico’s in het gebied en op de locatie. Hoe zit het met  aan- en afvoerroutes? Raken die niet verstopt als het druk wordt? Kunnen mensen er veilig naartoe? En, benadrukt Visser: “Bezoekers komen toch ietwat nerveus aan op zo’n locatie. Hoe worden ze veilig door de teststraat geleid?”

En voor medewerkers

Ook is het essentieel dat medewerkers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Krijgen ze de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen? In et de winterkan het op de tijdelijke locaties best koud worden. Hoe zorg je ervoor dat  werken comfortabel blijft? Hoe ga je om met mogelijke agressie? Hoe zorg je ervoor dat bezoekers niet per ongeluk over je tenen rijden? Jan Visser: “En wat denk je van al die uitlaatgassen? We laten op de locaties proactief luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren.”

Snel, maar wel zorgvuldig

De zeven grote sneltestlocaties zijn nu operationeel. Er ligt een blauwdruk voor hoe je nog meer van deze testlocaties kunt realiseren. In totaal moeten er twintig komen. Dat is nodig, want de ontwikkeling van het virus vraagt nog altijd om een uitbreiding van de testcapaciteit in Nederland. Shell'ers Edith van Dijk en Maarten van Heel suizen nog na van de hoeveelheid informatie die in korte tijd is verwerkt en omgezet in een concreet resultaat. “Hoe meer haast je hebt, hoe minder tijd je hebt om fouten te maken”, stelt Van Dijk. Van Heel vult aan: “De vaart hebben we er altijd in gehouden, maar de zorgvuldigheid is niet uit het oog verloren. Wij weten als geen ander: als je iets in de maatschappij doet, dat moet je het goed doen. En vooruit blijven kijken naar mogelijke risico’s.”

Defensie onmisbaar

In de combinatie van zorgvuldigheid en de zogenoemde ‘can do’ mentaliteit mag de bijdrage van Defensie in Operatie Fastlane niet onbesproken blijven, vinden de betrokken Shell-ers. Van Dijk: “Ik zie Operatie Fastlane als een militaire operatie. Dat is niet voor niets. De rol van Defensie in dit project was cruciaal. Defensie heeft crisismanagement als haar businessmodel. Geen enkele organisatie is hier zo goed in als Defensie.” De rol van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp als projectleider beschrijven ze als daadkrachtig. “Ik heb een verleden bij Defensie”, vertelt Visser. “Dus ik spreek dezelfde taal en herken de resultaatgedrevenheid.”

De energie in het Nederlandse bedrijfsleven

“Het is ontzettend mooi om te zien welke krachten er loskomen als je samen een gemeenschappelijk doel hebt”, besluit Van Dijk. “De energie die in het Nederlandse bedrijfsleven zit, vind ik geweldig. Je kijkt over grenzen heen, en dat is echt nodig om uit de crisis te komen.” Het persoonlijke bewijs dat de sneltestlocatie werkt, ondervond Maarten van Heel afgelopen week. “Mijn vrouw werd verkouden, keelpijn, hoesten… toch maar even laten testen natuurlijk. Bij de sneltestlocatie in Rotterdam. Binnen een kwartier was het geregeld. En binnen een uur had ze de uitslag. Gelukkig was die negatief.” 

De Shell'ers

Edith van Dijk

Projectmanagement
Is sinds 2012 projectmanager bij Shell. Ze werkte eerder bij BGC, Moerdijk Aquarius project en het NAM-aardbevingenteam (infrastructuur). In haar huidige functie is ze Engineering Manager. In Operatie Fastlane verzorgde zij het projectmanagement.

Maarten van Heel

Projectmanagement

Studeerde Civiele Techniek en Offshore Engineering aan de TU. Hij werkt sinds 2006 bij Shell in verschillende rollen aan projecten in Rusland, Ierland en Brunei. Sinds maart is hij aan de slag bij Shells Projects & Technology. Nam samen met Edith van Dijk het projectmanagement op zich.

Jan Visser

Veiligheid en gezondheid

Is HSSE Manager voor het hoofdkantoor van Shell. Die expertise zette hij ook in bij het realiseren van de testlocaties. Adviseerde alle betrokkenen over risico’s en veiligheid en de praktische invulling van beheersmaatregelen op basis van deze risico’s. Bezocht regelmatig de testlocaties voor het onder andere controleren van de luchtkwaliteit.

Paul Lemmens

Financiën

Lemmens is Finance Manager bij Shell. Heeft zich in het project beziggehouden met het opzetten van een financieel systeem en de complete boekhouding van de organisatie.

Arent van Sminia

Inkoop en logistiek

Studeerde Scheikunde in Utrecht en werkt sinds 2005 bij Shell. Hij heeft verschillende management- en inkoopfuncties vervuld. Momenteel is hij, als Global Category Manager, verantwoordelijk voor de inkoopstrategie van de boortorens van Shell op het land. Verzorgde de inkoop bij Operatie Fastlane.

Dinah Elzinga

Jurist

Is senior legal counsel CP & Wells bij Shell. Voorheen werkte zij in de advocatuur. Verleende juridische bijstand bij het opzetten van de testlocaties in Nederland. Onderhandelde over inkoopcontracten, gaf juridisch advies aan het team en zette de samenwerkingsstructuur voor het project op met VWS.

Meer Shell

Corona te lijf met Nederlandse middelen

Het nieuw opgerichte Landelijk Consortium Hulpmiddelen kreeg de opdracht in recordtempo inkoop, distributie en fabricage van vitale medische apparatuur te versnellen. Vijf vrijwilligers van Shell staken de handen uit de mouwen.

Shell en COVID-19

Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Ook bij Shell. Hoe gaat Shell om met COVID-19? Hoe probeert het te helpen bij het bestrijden van het virus? In dit dossier: het laatste nieuws over Shell en COVID-19. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.