Met de bouw van een 12 MW-zonnepark door Shell werd eerder dit jaar de eerste stap gezet voor de realisatie van energiehub GZI Next. De bestelling van de waterstofbussen is een belangrijke tweede stap, waarmee ook de groene waterstofcomponent van GZI Next concreter wordt.

Waterstofbussen

De waterstofbussen worden gefinancierd door het OV-bureau, dat hiervoor cofinanciering ontvangt vanuit de Europese Unie (Jive2) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Shell gaat een waterstof tankstation op de GZI Next-locatie bouwen voor de bussen en werkt daarnaast aan de ontwikkeling van de 10MW waterstoffabriek op het terrein, om de groene waterstof voor de bussen lokaal te kunnen produceren. De waterstofbussen in Emmen zullen naar verwachting 60 tot 90 ton groene waterstof per jaar gebruiken. Het OV-bureau en Qbuzz kunnen hiermee gebruik maken van oplossingen voor busvervoer op de langere afstand, zonder lokale CO2-uitstoot.

GZI Next

De GZI is de oude gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen. Gemeente Emmen, provincie Drenthe, Shell, EMMTEC services, NAM, EBN, New Energy Coalition, Gasunie, Gasunie Transport

Services (GTS) bekijken samen hoe de bestaande aardgasinfrastructuur ingezet kan worden voor duurzame energievormen zoals zonne-energie, productie van groen gas en de productie van groene waterstof. Het doel is duurzame bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie te stimuleren, ter compensatie van het banenverlies door de teruglopende gaswinning én om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van energietransitie-technologie.

Meer Shell

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2