De komende tijd zoeken de betrokken partijen contact met afnemers en uitvoerders. Met hen hopen ze onder meer de warmtebehoefte te inventariseren en te ontdekken hoe bestaande en nieuwe infrastructuur is te gebruiken. De betrokken partijen willen verder onderzoeken of de aardwarmte kan worden ingezet om woonkernen in de omgeving te verduurzamen. Hiertoe zoeken ze aansluiting met het energietransitiebeleid van de omliggende gemeentes.

Aardwarmtebron

In de plaats De Lier hebben Harting Holland en De Bruijn Tomaten samen al een aardwarmtebron ontwikkeld die duurzame warmte levert aan glastuinbouwbedrijven. De bedoeling is dat de nieuwe, extra warmtebron(nen) aan nog meer partijen in De Lier en omgeving duurzame warmte gaan leveren. Dat zou moeten gaan via een met het Warmtebedrijf Westland ontwikkeld netwerk waarop ook andere bronnen van aardwarmte en restwarmte kunnen worden aangesloten middels WarmteSysteem Westland. Warmtebedrijf Westland onderzoekt ook de mogelijkheden om tegelijkertijd nieuwe infrastructuur aan te leggen voor transport van CO2, gietwater en digitaal dataverkeer.

General Manager van Shell Geothermie, Jeroen van Duin: “De nieuwe onderzoeksfase zal duidelijk maken hoe ‘De Lier’ kan bijdragen aan een duurzamer energiesysteem voor Zuid-Holland.”

Shell product ranges

CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). 

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland.