Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in bij onder andere retail en horeca, waarna dit wordt omgezet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Nordsol heeft bewezen processen geïntegreerd en geoptimaliseerd tot een compacte installatie waarmee het biogas wordt omgezet naar bio-LNG. De Nordsol-technologie maakt het mogelijk om bio-LNG lokaal te produceren tegen een betaalbare prijs. Shell, een investeerder in Nordsol via Shell Ventures, zal de bio-LNG vervoeren naar nabijgelegen Shell LNG-stations om klanten te voorzien van bio-LNG en hen te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege volgend jaar de eerste bio-LNG produceren.

Routekaart Groen Gas

Bio-LNG is het duurzame alternatief voor diesel en speelt een belangrijke rol om lange-afstandtransport CO2-neutraal te maken. In de Routekaart Groen Gas onderstreept minister Wiebes de waardevolle rol die biobrandstoffen in de energietransitie kunnen spelen.

Waste no more

“Het is mooi om te zien dat deze samenwerking van partners in de keten concrete resultaten oplevert, op weg naar een duurzamere samenleving,” zegt CEO Otto de Bont van Renewi. “Dit past bij onze visie op waste no more en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het creëren van secundaire grondstoffen en de verbindende schakel te zijn in het hart van de circulaire economie.”

Nederlands bio-LNG

“Onze bio-LNG is een schone en veilige brandstof tegen een betaalbare prijs,” zegt CEO Jerom van Roosmalen van Nordsol.“Deze samenwerking is een mooie eerste stap om bio-LNG in Nederland mainstream te kunnen maken. Met onze partners bieden we een waardevol alternatief naast groengas.”

Stap naar emissievrij rijden

“De afgelopen 10 jaar hebben we een netwerk van zeven LNG-stations opgezet en klanten in staat gesteld met LNG-vrachtwagens de CO2-uitstoot te verlagen,” voegt General Manager van Shell Retail Hilmar van den Dool hieraan toe. “Door nu de LNG geleidelijk te vervangen door bio-LNG maken we in één keer de grote stap naar emissievrij rijden. Alleen met de durf van ondernemingen als Renewi en Nordsol komt de noodzakelijke vernieuwing tot stand.”

English translation

Renewi, Nordsol and Shell teaming up to produce bio-LNG

Renewi, Nordsol and Shell have formed a strategic partnership to jointly produce bio-LNG. This collaboration aims to contribute to the circular economy and completes the cycle of turning organic waste into a sustainable fuel for long haul transport. 

Renewi collects organic waste throughout the Netherlands from multiple industries (including retail and catering) and converts it into biogas. Part of this biogas will be delivered to Nordsol for the production of bio-LNG. Nordsol has integrated and optimized proven processes into a compact installation that is able to convert biogas into bio-LNG. Their technology makes it possible to produce bio-LNG locally at an affordable price point. Shell, a minority investor in Nordsol through Shell Ventures, will distribute the bio-LNG to nearby Shell LNG stations to supply customers with bio-LNG and help them reduce their carbon footprint.

Renewi, Nordsol and Shell have signed an agreement to build a Nordsol plant at a Renewi site. The plant is expected to produce the first bio-LNG by mid next year.

Roadmap to green gas

Bio-LNG is a sustainable alternative fuel for diesel and plays an important role in making long haul transport CO2 neutral. Eric Wiebes, Minister of Economic Affairs and Climate Policy, underlines in the Green Gas Roadmap the valuable role that biofuels can play in the energy transition.

Waste no more

"It's great to see this collaboration of partners come together to deliver tangible results towards a more sustainable society," says Renewi CEO Otto de Bont. "This aligns with our vision of waste no more and is in line with our drive to take the lead in creating secondary raw materials and to be the connecting link within the circular economy."

Dutch bio-LNG

"Our bio-LNG is a clean and safe fuel at an affordable price point," says Nordsol CEO Jerom van Roosmalen."This collaboration is a significant first step to making bio-LNG a mainstream fuel in the Netherlands. With our partners, we offer a valuable alternative to green gas."

Step towards emission-free driving

"Over the past 10 years, we have set up a network of seven LNG stations in the Netherlands to enable our customers to reduce their CO2 emissions with LNG trucks," adds Hilmar van den Dool, General Manager of Shell Retail. "By gradually replacing LNG with bio-LNG, we are taking a big step towards emission-free transport. Bold collaborations such as this one will lead to the necessary innovations society needs."

LNG

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell LNG Fuel voor wegtransport

Shell LNG is een kostenconcurrerende brandstofoplossing voor zware vrachtauto’s, die zowel de Emissies, als de exploitatiekosten kan helpen verlagen.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.