Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, nam de prijs virtueel in ontvangst. “We zijn de weg naar meer transparantie al een tijd geleden ingeslagen. We willen echt laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Dat is een lang proces. We maken nog steeds stappen en zijn nog lang niet klaar. Maar deze prijs is echt een mooie erkenning”, gaf ze aan.

Voor Arianne Vink, verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag van Royal Dutch Shell (RDS), is de prijs een erkenning. Ze is blij dat de transparantie en geïntegreerde verslaglegging die het bedrijf nastreeft door de financiële wereld wordt gewaardeerd.

Grotere transparantie

“Vroeger was een jaarverslag een puur financieel document waar je in meldde wat je verplicht was te melden”, zegt ze. “Misschien was zo’n verslag zelfs wel een beetje saai. De laatste jaren heeft Shell de weg naar grotere transparantie ingeslagen. Het bedrijf is steeds meer informatie gaan delen door het publiceren van verschillenden verslagen op deelgebieden zoals sustainability, afdrachten aan overheden, belastingen en een handboek voor investeerders.

Het winnende RDS-jaarverslag over 2019 combineert al die informatie op toegankelijke wijze, vindt Vink. Ze weet zich daarin gesteund door de jury van de FD Henri Sijthoff Prijs, die de beschrijving prijst van de belangenafweging van alle stakeholders door bestuurders en de gevolgen daarvan voor de langetermijnstrategie. Ook biedt het jaarverslag goede segmentinformatie, een uitstekende risicoparagraaf met veel aandacht voor milieurisico’s en is er veel aandacht voor de energietransitie, aldus de jury.

“Natuurlijk publiceren we nog altijd de gevraagde financiële informatie”, zegt Vink. “Dat staat in het achterste gedeelte van het jaarverslag. Voorin het verslag hebben we geprobeerd op een toegankelijke manier al die feiten uit die verschillende deelgebieden bij elkaar te zetten. Op die manier wil je de samenhang laten zien van financiële en niet financiële informatie.”

Dat kan natuurlijk niet door alle beschikbare informatie uit de gespecialiseerde verslagen simpelweg achter elkaar te zetten. Dan krijg je een onleesbaar jaarverslag van meer dan duizend pagina’s.

Shell story

“Onder het motto ‘energy for a better future’ vertellen we over wie Shell is, wat het bedrijf doet en welke rol het bedrijf voor zichzelf in de wereld ziet weggelegd. Dat verhaal staat in de acht pagina’s tellende ‘Shell story’ helemaal voorin. De lappen tekst hebben we vervangen door thematische blokken met verwijzingen naar meer details, verderop in het verslag.

De ‘Shell story’ vormt de kapstok van het hele rapport. “Waar creëren we als Shell waarde en welke elementen gebruiken we daarbij?”, zegt Vink. Grondstoffen, mensen, technologieën, innovatie, somt ze op. “En wat is de impact daarvan op al onze belanghebbenden. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van milieu, onze mensen, onze buren, de energievoorziening en natuurlijk de energietransitie.”

Erkenning is als gouden medaille op Olympische Spelen.

Edwin Kunkels

Shell sluit met deze aanpak aan bij de internationale trend naar geïntegreerde verslaglegging. Voor Edwin Kunkels, VP Group Reporting & Deputy Controller van Shell bewijst de prijs dat Shell op de goede weg zit. “Dat deze grote stap voorwaarts nu al door een externe vakjury wordt erkend, is als het winnen van een gouden medaille op de Olympische Spelen met een geweldig team.”

Hoewel het jaarverslag over het jaar 2019 gaat, is er speciale aandacht voor Covid-19 in de zogeheten risicoparagraaf. Het is een kunststukje dat maar weinig andere bedrijven is gelukt.

“Een week voordat het verslag op 13 maart gepubliceerd zou worden, hebben we besloten daar toch wat over te zeggen”, vertelt Vink. De Head of Reporting van Shell geeft toe dat zo’n ingreep niet eenvoudig is. “Zo’n jaarverslag maken is een complexe logistieke operatie die al in het najaar daarvoor start. Cijfers verzamelen, bijpassende informatie in teksten plaatsen, controleren en nog eens controleren. Maar toen Covid-19 een wereldwijd probleem dreigde te worden, vonden we dat we daar aandacht aan moesten schenken.”

Maar wat schrijf je dan? En, wat durf je te schrijven? “Wij hebben gekozen voor twee sporen”, legt Vink uit. “De eerste betreft de mogelijke gevolgen van de pandemie voor de activiteiten van Shell. Denk aan een uitbraak van besmettingen op een raffinaderij of offshore-platform. Het andere spoor gaat over de economische gevolgen van een pandemie, en hoe dat weer Shell zou kunnen raken. Door hele korte lijntjes te houden met bijvoorbeeld de Board, hebben we die aanpassingen op het allerlaatste moment nog kunnen doorvoeren. Soms moet een mammoettanker ook een kleine draaicirkel hebben.”

Ontmoetingen van het bestuur

Een andere nieuwigheid in het RDS-jaarverslag is een paragraaf over de ontmoetingen die het bestuur het afgelopen jaar heeft gehad met externe betrokkenen. En hoe die ontmoetingen de besluitvorming over belangrijke keuzes binnen Shell heeft beïnvloed. De paragraaf dus die door de jury van de FD Henri Sijthoff Prijs op veel waardering kon rekenen.

“Er is een nieuwe Britse richtlijn voor jaarverslagen, S-172, die dat voorschrijft”, zegt Vink. “Natuurlijk voldoen we daar aan, maar uiteindelijk gaat het om de invulling ervan; doe je het ruimhartig of heel beperkt?” Het resultaat illustreert volgens Vink de wens naar meer transparantie in de top van het energieconcern.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst.  Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.