heerenveen

Bouwwerkzaamheden

Omgevingsmanager Marieke Palm over de bouw

Zes dagen per week werken we op dit moment aan het aanleggen van de basis van het zonnepark. Dat betekent dat de aannemer alles gereed maakt voor de plaatsing van de zonnepanelen. Hij plaatst paaltjes in het veld om te bepalen waar de zonnepanelen komen te staan. Verder maakt hij de grond gereed om elektriciteitskabels te leggen. De dammen tussen de velden worden verbreed en verplaatst om hekken te kunnen plaatsen. En hierna gaan we de stellages (ook wel tafels genoemd) bouwen waar de zonnepanelen op komen te liggen. Vervolgens worden in september de zonnepanelen op de tafels geïnstalleerd.

De zonnepanelen leveren uiteindelijk de stroom via omvormers en transformators naar een substation. Hier wordt de elektriciteit van het zonneveld opgewekt en gemeten. Vervolgens gaat de stroom via netbeheerder Liander het net op en komt het uiteindelijk als groene stroom bij de consument.

Werkzaamheden Naturalis biodiversiteit

Professor Koos Biesmeijer onderzoek biodiversiteit rond het zonnepark

“Als er toch zonneparken aangelegd worden, kunnen we maar beter de kennis leveren om de inrichting en inpassing zo vriendelijk mogelijk te maken voor de biodiversiteit. Dat is het doel van ons onderzoek”, aldus professor Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center. Net als bij het Shell-zonnepark bij Moerdijk gaat Naturalis ook in het nieuwe zonnepark onderzoek doen naar de biodiversiteit, met name naar vegetatie en bestuivers.

Voor het onderzoek wordt er op basis van de ondergrond een geschikt zaadmengsel samengesteld, waarmee een deel van het park wordt ingezaaid. Daarnaast worden vangsten en tellingen van bestuivende insecten en planten gedaan. Eerst een nulmeting zonder zonnepark en volgend seizoen een meting na inrichting van het zonnepark. Dit wordt zo mogelijk enkele jaren herhaald.

Nulmeting in juni en juli 2020

De eerste nulmetingen in juni laten zien dat er op de open grasvelden en braakliggende akkers weinig tot geen bestuivers te vinden zijn, maar dat de grote diversiteit aan bloeiende plantensoorten langs de sloten en dijken rondom het terrein zeer aantrekkelijk is voor bestuivers. Door middel van potvallen en vangnetten heeft een team van Naturalis in twee dagen tijd verschillende soorten bestuivers aangetroffen in deze delen van het terrein, zoals aardhommels, akkerhommels, weidehommels, honingbijen, zandbijen, diverse zweefvliegsoorten en vlinders.

Hulp gevraagd bij onderzoek biodiversiteit

Bent u benieuwd hoe de flora en fauna rond het zonnepark Heerenveen-Zuid zich ontwikkelt? En wilt u Naturalis helpen dit te onderzoeken? Doe dan mee met het onderzoek via BioBlitz. Tijdens een BioBlitz proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de natuur in Nieuweschoot. Met de app ObsIdentify (voor Apple- of Androidtoestellen) kan een foto van plant, dier of paddenstoel worden gemaakt. De app kan vanaf de foto herkennen om welke soort het gaat, en met één klik op de knop kunnen deze gegevens worden opgeslagen. Het is niet alleen leuk om te ontdekken wat er zich allemaal in de buurt bevindt, deze informatie is ook heel nuttig voor onderzoekers van Naturalis. Zij kunnen deze gegevens gebruiken in hun onderzoek naar de biodiversiteit rondom het zonnepark Heerenveen-Zuid. Met de deelnemers aan het onderzoek wordt een workshop georganiseerd.

 

Meer Shell

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.