1.  Steunt Shell onderzoek van klimaatsceptici?

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland: “De suggestie dat Shell klimaatscepsis steunt kan ik absoluut niet plaatsen. Ik zou erg teleurgesteld zijn als onderzoeksgeld van Shell wordt gebruikt om een agenda van klimaatscepsis te financieren. Shell heeft geen twijfels als het gaat om klimaatverandering en de rol van CO2. We rapporteren hier al meer dan twee decennia over in onze jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten. Ook Shell vindt dat actie nodig is. Daarom staan wij volledig achter de doelstellingen van Parijs en de maatschappelijke noodzaak van een overgang naar een CO2-armere toekomst. Hier spreken we ons ook duidelijk over uit. Ik ben elke dag bezig met het versnellen van de energietransitie in Nederland.”

2. Heeft Shell in het verleden onderzoek van klimaatsceptici gesteund?

Recent berichtten media dat het bedrijfsleven in de jaren negentig onderzoek steunde naar de rol van CO2 op het klimaat. Marjan van Loon: “Dit zou zich 25 tot 30 jaar geleden hebben afgespeeld in een heel andere maatschappelijke context. Ik denk dat het belangrijk is om in gedachten te houden dat de wetenschap decennialang veel onderzoek heeft gedaan naar het klimaatvraagstuk. De energietransitie is daardoor maatschappelijk steeds relevanter geworden. Shell is al heel lang duidelijk over haar standpunt over klimaatverandering en de rol van CO2. Al ruim twee decennia rapporteren we hierover in onze jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten.”

“Shell heeft geen twijfels als het gaat om klimaatverandering en de rol van CO2.”

3. Is Shell aangesloten bij klimaatsceptische belangenorganisaties?

Recent publiceerde Shell de Industry Association Climate Review, met daarin een aantal richtlijnen voor het onderhouden van onze relaties met brancheorganisaties over klimaatgerelateerde beleidskwesties. In dit rapport zie je dat we recent bijvoorbeeld uit de organisatie American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) zijn gestapt. En al in 2015 besloten we het lidmaatschap met de American Legislative Exchange Council (ALEC) niet te verlengen, omdat hun positie ten aanzien van klimaatverandering niet consistent was met die van Shell. Al geruime tijd bekijkt Shell of zij direct of indirect onbedoeld is betrokken bij dergelijke organisaties. Per slot van rekening zou dat indruisen tegen de strategie van Shell die de doelstellingen van het Akkoord van Parijs juist steunt.

4. Staat Shell sceptisch tegenover het klimaat en de rol van CO2?

Nee, zoals president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon zegt: “Als bedrijf hebben we geen twijfels als het gaat om klimaatverandering en de rol van CO2.” En dat is al een hele poos zo. Zo pleiten we al lang voor solide overheidsbeleid om CO2 aan te pakken, bijvoorbeeld via het Europese emissiehandelssysteem. Shell was in 1999 een van de oprichters van de International Emissions Trading Association. Deze organisatie staat bedrijven bij die klimaatverandering willen aanpakken. We blijven regelgeving op dit vlak ondersteunen. Zo staan we achter de doelstelling van de Europese Unie om netto geen CO2-uitstoot meer te hebben tegen 2050 en steunen we regelgeving om methaanemissies in de VS aan te pakken. We hebben ook met een breder publiek gecommuniceerd over klimaatkwesties, bijvoorbeeld via de film Climate of Concern uit 1991. Deze film maakte deel uit van een reeks educatieve films van Shell.

Dan is er nog het in 1997 vastgestelde Kyoto Protocol, waarin concrete doelstellingen worden opgenomen voor broeikasgasemissiereducties in ontwikkelde landen. Toenmalig topman Cor Herkströter van Shell heeft destijds de uitkomst van Kyoto verwelkomd en publiekelijk Shells positie bevestigd dat "precautionary measures such as the emission limits for greenhouse gasses set in train by the Kyoto agreement are necessary."  Shell was het eens met de ondertekenaars van Kyoto dat “the world must respond to the possibility that human activities are causing damaging climate change" en heeft daarbij de urgentie van een CO2-emissiehandelssysteem benadrukt en de noodzaak van adequaat overheidsbeleid ondersteund.

In de jaren die volgden schaarde Shell zich volledig achter de doelstellingen van Parijs. Of, zoals Shell CEO Ben van Beurden het zegt: ‘’Er is een enorme herbezinning geweest voor de organisatie […] Ook hebben we goed nagedacht over wat Parijs nou eigenlijk voor ons betekent. Van ‘wij begrijpen Parijs’ en ‘wij omarmen Parijs’ naar ‘wij hebben een strategie die Parijs steunt’. Deze herbezinning heeft geleid tot een strategie met een ambitie om de CO2-intenstiteit van de energieproducten die we verkopen in hetzelfde tempo te reduceren als de samenleving dat doet terwijl zij de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs probeert te halen.”

Wat doet Shell? Acht vragen over Shell en klimaatverandering

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius.

Lees meer

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?