1. Wat is BioLNG eigenlijk?

De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Het is vloeibaar gemaakt gas. Meestal is dat aardgas, maar in het geval van bioLNG gaat het om gas uit organisch materiaal, plantaardige resten bijvoorbeeld. Om bioLNG te maken, wordt het organisch materiaal eerst omgezet naar biogas. Dat gebeurt in een vergister. Nadat alle vervuiling eruit is gefilterd, wordt het gas afgekoeld. Zo krijgt het een vloeibare vorm. Dat maakt bioLNG compact en eenvoudig te transporteren.

2. Hoe draagt bioLNG bij aan schonere mobiliteit?

Vergeleken met diesel heeft bioLNG een veel lagere uitstoot van CO2, Bovendien wordt bioLNG gemaakt van organische afvalstoffen, en niet van fossiele bronnen. Dat maakt bioLNG een duurzame brandstof.

3. Wie kan het gebruiken?

BioLNG is name geschikt als brandstof voor schepen en vrachtauto’s. Doordat de brandstof vloeibaar is gemaakt, is het erg compact. In een tank kan zodoende veel bioLNG worden opgeslagen. Zo kunnen lange afstanden worden overbrugd. Shell Nederland gaat de bioLNG die het met partners gaat maken, aanbieden bij de Shell LNG-stations.

4. Waarom gaat Shell bioLNG aanbieden?

Shell biedt al LNG aan als schoner alternatief voor bijvoorbeeld diesel. BioLNG is een volgende stap in het duurzamer maken van de transportsector. BioLNG zorgt voor veel minder uitstoot aan CO2 dan conventionele brandstof. Bovendien wordt het verkregen uit organisch afval. Zo draagt Shell bij aan minder emissies van transport in Nederland. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen investeert Shell in de ontwikkeling van biobrandstoffen. BioLNG wordt gezien als ‘transitiebrandstof’. Dat betekent dat bioLNG de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie, zeker omdat het elektrificeren van vrachtauto’s nog niet mogelijk is en voor schepen nog in de kinderschoenen staat.

5. Nordsol, Renewi en Shell werken samen aan de productie van bioLNG. Wat maakt die samenwerking bijzonder?

Nordsol, Renewi en Shell hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie in de transportsector. Iedere partij heeft zijn eigen rol in de samenwerking. Renewi zamelt in Nederland organische afvalstoffen in bij de voedingsmiddelenindustrie, de horeca en de retail. In een vergister zet Renewi de biomassa om in biogas. Nordsol maakt er vervolgens ter plekke bioLNG van. Shell op haar beurt investeert in de ontwikkeling van Nordsol en zorgt ervoor dat de brandstof uiteindelijk in de tank van de klant op het tankstation komt. 

LNG

Meer Shell

Renewi, Nordsol en Shell zetten samen in op bio-LNG

Deze samenwerking sluit de cirkel van organisch afval tot een brandstof voor lange-afstandtransport. Dit is een uitstekend voorbeeld van een bijdrage aan de circulaire economie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.