Wat gaat Shell met Boomfeestdag doen?

De komende drie jaar steunt Shell Boomfeestdag met een financiële bijdrage en helpt het om Boomfeestdag onder de aandacht te brengen van heel Nederland. En ja, Shell zal ook bomen planten. Op 18 maart zal Shell 50.000 bomen planten om zo bij te dragen aan de recordpoging om met heel Nederland op Boomfeestdag een half miljoen bomen te planten. *

Waarom werkt Shell samen met Boomfeestdag?

Boomfeestdag past bij het streven van Shell om initiatieven te steunen die horen bij een wereld met meer en schonere energie. Shell wil een actieve rol spelen in de versnelling van de Nederlandse energietransitie. Niet om niets steunt Shell het Klimaatakkoord en werkt het met bedrijven, organisaties en overheden in tientallen projecten samen aan schonere energie, van wind- en zonne-energie tot waterstof en CO2-compensatie. Energietransitie is een teamsport, en in dat team werken Shell en Boomfeestdag graag samen.
Beter is het in dat verband de vraag om te draaien: waarom niet samenwerken met Boomfeestdag? Wie wil er nu niet bijdragen aan een organisatie die ernaar streeft elk kind minimaal één boom te laten planten? En, in de woorden van de Stichting Nationale Boomfeestdag: “Bomen zijn een super klimaatmaatregel: ze nemen niet alleen CO2 op en zuiveren de lucht, ze maken ook de school- woon- en werkomgeving koeler, gezonder en leefbaarder. Ze zorgen daarnaast voor een hogere biodiversiteit, een betere waterafvoer van hevige regenval en uit onderzoek blijkt dat kinderen in groene schoolomgeving zich beter kunnen concentreren.”

Als Shell zo begaan is met schonere energie, waarom investeert het dan nog in fossiele energie?

Vooropgesteld, de wereld heeft de komende jaren nog fossiele energie nodig. Er is simpelweg nog te weinig hernieuwbare energie beschikbaar om in de energiebehoefte van de wereldbevolking te kunnen voorzien. Het is zelfs zo dat op dit moment bijna een miljard mensen nog helemaal geen permanente toegang hebben tot elektriciteit. En ook zij hebben recht op energie. Daarbij komt dat de wereldbevolking de komende jaren nog verder groeit, net als de vraag naar energie. Shell investeert daarom in meer én schonere energie. Tegelijkertijd streven we naar minder CO2 in de atmosfeer onder andere door bomen te planten die CO2 opnemen en door CO2 onder de grond op te slaan. De opbrengsten uit olie en gas kunnen we weer inzetten voor projecten in nieuwe energie. Jaarlijks wil Shell 1 tot 2 miljard dollar in New Energies investeren.

Hoe past deze samenwerking binnen soortgelijke natuurprojecten van Shell?

In de eerste plaats is het mogelijk om bij een tankbeurt CO2 te compenseren middels internationale natuurprojecten. Helemaal los daarvan investeert Shell dichter bij huis in groen via een partnerschap met Staatsbosbeheer. Samen planten Shell en Staatsbosbeheer de komende twaalf jaar vijf miljoen bomen. En daar weer los van steunt Shell nu dus Stichting Nationale Boomfeestdag, een ‘dochter’ van Staatsbosbeheer. Drie van elkaar losstaande samenwerkingen, maar met éénzelfde doel: meer bomen.

Hoe kan ik een boom planten?

Ook een boom planten op Nationale Boomfeestdag? Registreer je actie bij de Stichting Nationale Boomfeestdag.

*Tussenstand juni 2020: Inmiddels is er 168 hectare grond ingeplant, waarmee de teller op een totaal van 465.000 nieuwe bomen staat.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samen planten we bomen

Wist je dat bomen CO₂ opslaan terwijl ze groeien? Staatsbosbeheer en Shell bundelen hun krachten voor gezondere en groenere bossen in Nederland.

Shell in de samenleving

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?