Om een toekomst van maximaal 1,5° Celsius temperatuurverhoging te bereiken, zal de wereld waarschijnlijk rond 2060 moeten zijn gestopt met het verhogen van de totale hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer – met andere woorden een uitstoot bereiken van netto nul. De meest ontwikkelde delen van de wereld zullen dat punt waarschijnlijk al tegen 2050 moeten hebben bereikt. Om die reden heeft Shell de ambitie uitgesproken om in 2050, of eerder, een energiebedrijf te worden met een uitstoot van netto nul.

We zullen hier op drie manieren naartoe werken.

1. Streven naar netto nul uitstoot in uiterlijk 2050

Ten eerste door uiterlijk in 2050 te streven naar een netto nul uitstoot gerelateerd aan de productie van al onze producten. Deze ambitie omvat de emissies die door onze activiteiten worden gecreëerd en die verband houden met de energie die we verbruiken.

Maar het grootste deel van de emissies zijn de emissies van onze klanten wanneer zij onze producten gebruiken.

2. Vermindering Net Carbon Footprint van onze energieproducten

Ten tweede door vermindering van ’de zogeheten Net Carbon Footprint (NCF) van onze energieproducten. Om dit te bereiken zal Shell meer producten met een lagere koolstofintensiteit moeten verkopen, zoals hernieuwbare energie, biobrandstoffen en waterstof.

In 2017 ambieerde Shell in de pas te lopen met een samenleving die toewerkt naar een toekomst van ruim onder de 2° Celsius. Vandaag de dag ambieert Shell om in de pas te lopen met een samenleving die toewerkt naar een toekomst van maximaal 1,5° Celsius opwarming van de aarde. Daarom hebben we onze NCF-ambitie verhoogd.

Op de lange termijn willen we de NCF van de energieproducten die we verkopen per 2050 met 65% verminderen, in plaats van 50%. Op middellange termijn willen we de NCF tegen 2035 met 30% verminderen, in plaats van 20%.

3. Samen met onze klanten uitstoot aanpakken

De samenleving zal in de toekomst energieproducten nodig hebben die emissies veroorzaken. Shell zal dergelijke energieproducten dan ook blijven verkopen.

Maar dat betekent niet dat Shell geen energiebedrijf met een uitstoot van netto nul kan zijn, omdat onze klanten zelf actie kunnen ondernemen tegen hun uitstoot.

Als derde en laatste stap gaat Shell dan ook samenwerken met haar klanten om de uitstoot aan te pakken die wordt geproduceerd wanneer deze klanten de brandstoffen gebruiken die ze bij Shell kopen.

Dit betekent het samenwerken met brede coalities van bedrijven, overheden en andere partijen, sector voor sector, om koolstofarme trajecten voor elke sector te identificeren en mogelijk te maken.

Vele wegen naar netto nul

Elke sector zal zijn eigen weg moeten vinden om netto nul uitstoot te bereiken, maar alle sectoren hebben dezelfde drie manieren om vooruitgang te boeken.

Ten eerste door energiezuiniger te zijn; ten tweede, door gebruik te maken van koolstofarmere energieproducten; en ten derde door emissies op te slaan die niet kunnen worden vermeden, hetzij door middel van de natuur, hetzij door gebruik te maken van de technologie die al bestaat om CO2 af te vangen en op te slaan.

Shell kan helpen om vooruitgang te boeken op al die gebieden, en gaat met haar tijd mee in de manier waarop zij de bedrijven en sectoren bedient die tegen 2050 zelf netto nul emissies gaan uitstoten.

Naarmate we dichter bij 2050 komen, zullen we steeds intensiever samenwerken met klanten die nog steeds emissies hebben die ze nog niet volledig hebben verminderd en/of gecompenseerd. Dit verminderen of compenseren kan door middel van acties die klanten zelf ondernemen, of Shell kan helpen om een manier te vinden om deze emissies namens de klanten te beperken.

De huidige bedrijfsplannen van Shell zullen ons nog niet brengen waar we uiteindelijk willen zijn. Dat betekent dat onze bedrijfsplannen in de loop van de tijd moeten veranderen, omdat ook de maatschappij en onze klanten veranderen.

Door te veranderen kan Shell erin slagen om in 2050 een energiebedrijf te worden met netto nul uitstoot en een integraal onderdeel te zijn van een toekomst met netto nul uitstoot.

 

Meer over de ambities van Shell

Meer Shell

Dossier: Klimaatzaak

Over één ding zijn we het allemaal eens: de wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen uiteen. Lees in het Klimaatdossier hoe Shell werkt aan de energietransitie en wat Shell vindt van de aangespannen Klimaatzaak.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.