“Om waterstofklanten beter van dienst te zijn wil Shell meer vulpunten bouwen.”

Jeanine Bakx, General Manager Mobility Benelux & Frankrijk voor Shell is blij met de uitbreiding van het netwerk: “Maar we zijn er nog niet. Om echt comfortabel in een waterstofauto te kunnen rijden hebben onze klanten nog meer vulpunten nodig. Daar werken we hard aan, samen met partners binnen het consortium H2Benelux en andere collega’s in de sector. Shell heeft nu drie waterstofstations in Nederland gerealiseerd, maar we willen er graag nog meer bouwen.“

Een waterstofauto is in feite ook een elektrische auto. Een waterstofauto kan in de tijd van een normale tankstop (3 tot 5 min) helemaal bijtanken en dan weer ongeveer 500 tot 600 kilometer ver rijden. In de auto zit een zogenoemde brandstofcel die het waterstofgas omzet in elektriciteit waarmee de elektromotor wordt aangedreven. Het enige dat de auto verlaat zijn kleine waterdruppeltjes.

Samen met partners wil Shell het rijden op waterstof bevorderen. Jeanine Bakx: “We zitten nog met het welbekende kip-ei dilemma. Enerzijds zijn er nog weinig consumenten met een waterstofauto, want zij hebben nog beperkt mogelijkheden om waterstof te tanken. Aan de andere kant is er weinig animo om te investeren in waterstofstations als er weinig waterstofauto’s op de weg zijn. Shell wil dit dilemma doorbreken.”

Over H2Benelux

H2Benelux is een consortium dat bestaat uit Colruyt Group, Total Energies, Shell, Rijkswaterstaat en WaterstofNet. Het consortium heeft als doel acht waterstofvulpunten in de Benelux te bouwen om vervoer op waterstof te stimuleren. Daarnaast heeft het als doel 80 waterstofvoertuigen te testen in het dagelijks gebruik. H2Benelux wordt medegefinancierd door Connecting Europe Facility van de Europese Commissie en heeft DKTi co-financiering van RVO. Het waterstofvulpunt bij Shell Westpoort en Den Ruygenhoek zijn gerealiseerd in het kader van H2Benelux. 

English translation

Two hydrogen stations added in one go

The Netherlands has gained two additional hydrogen filling stations. From now on, drivers of a hydrogen vehicle can also go to Green Planet in Pesse (Drenthe) as well as Shell Westpoort in Amsterdam to fill up. Several partners are rapidly expanding the network to around twenty hydrogen stations.

Jeanine Bakx, General Manager Mobility Benelux & France for Shell is very happy with the expansion of the network: "But we are not there yet. To be able to comfortably drive their hydrogen cars, our customers need even more filling stations. We are working on this, together with our partners in the H2Benelux consortium and other colleagues in the sector. Shell has now opened built three hydrogen stations in the Netherlands, but we would like to realize more."

A hydrogen car is in fact also an electric car. A hydrogen vehicle can fill up in the same amount of  time as a normal refueling stop (3 to 5 min) and then drive about 500 to 600 kilometers. The vehicle is equipped with a so-called fuel cell that converts the hydrogen gas into electricity that, in turn, is used to power the electric engine. The only emissions from the car are small water droplets.

Together with partners, Shell wants to promote hydrogen driving. Jeanine Bakx: "We still have the well-known chicken-and-egg conundrum. On the one hand, there are still few consumers with a hydrogen car, because they still have limited possibilities to refuel with hydrogen. On the other hand, there is little enthusiasm to invest in hydrogen stations when there are few hydrogen vehicles on the road. Shell wants to break through this dilemma."

About H2Benelux

H2Benelux is a consortium consisting of Colruyt Group, Total Energies, Shell, Rijkswaterstaat and WaterstofNet. The consortium aims to build eight hydrogen filling stations in the Benelux to stimulate hydrogen-powered transport. In addition, it aims to test 80 hydrogen vehicles in daily use. H2Benelux is co-financed by Connecting Europe Facility of the European Commission and has DKTi co-financing from RVO. The hydrogen filling stations at Shell Westpoort and Den Ruygenhoek were realised within the framework of H2Benelux. 

Meer Shell

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

De ontwikkeling van rijden op waterstof in Nederland

Op 13 oktober was de opening van het waterstofstation Den Ruygenhoek nabij Hoofddorp.  Het eerste waterstofvulpunt is open. De komende weken voeren we nog wel een aantal testen uit. Hierdoor zal het station soms niet beschikbaar zijn. Houd de H2.LIVE app in de gaten voor de laatste status van het vulpunt. 

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.