1.  De gaswinning in Groningen wordt versneld beëindigd. Wat vindt Shell hiervan?

We staan volledig achter het besluit van de minister om het Groningengasveld nog sneller dan afgesproken te sluiten, eind 2022 in plaats van in 2030. Dit is belangrijk voor de mensen in Groningen. Met het stoppen van de gaswinning in Groningen wordt de aardbevingsproblematiek bij de bron aangepakt.

2. Waarom vraagt Shell als betrokkene bij de aardbevingen om compensatie van de overheid?

Met de overheid spraken we in 2018 af om de gaswinning in Groningen af te bouwen naar nul in 2030. De overheid stelde toen dat er naar verwachting na de beëindiging van de winning ongeveer 450 miljard m3 gas in de grond blijft zitten. Bij de gasprijs van toen vertegenwoordigde dat een waarde van ongeveer 70 miljard euro. Nu de overheid afwijkt van de afspraken en het Groningengasveld al per eind 2022 sluit, blijft er nog meer gas in de grond. We begrijpen en steunen de versnelde afbouw maar dit leidt wel tot extra volumeverlies en kosten.

3. Heeft Shell niet al genoeg verdiend aan de gaswinning in Groningen?

Zowel NAM als de Staat hebben aan het gasveld verdiend, waarbij de overgrote meerderheid van de gasopbrengsten altijd naar de Staat is gegaan, en daarmee ook naar de Nederlandse samenleving. Shell hoeft niet te verdienen aan de sluiting van het Groningengasveld, maar vraagt wel om een redelijke oplossing als het gaat om een tegemoetkoming voor de additionele kosten die NAM maakt, lagere inkomsten door een extra volumeverlies en de additionele diensten die NAM levert om de versnelde afbouw te faciliteren. Het is goed dat onafhankelijke deskundigen zich hierover gaan buigen.

4. Hoeveel heeft Shell de afgelopen decennia verdiend aan de gaswinning in Groningen? En hoeveel heeft het de Staat opgeleverd?

De totale aardgasbaten sinds de start van de aardgaswinning in Groningen tot 2019 bedragen 417 miljard euro. Hiervan is het overgrote deel --  85% tot 90% -- naar de Nederlandse schatkist gegaan.

5. Klopt het dat er 1,5 miljard is verdiend aan het Akkoord op Hoofdlijnen van 2018?

Dagblad Trouw berichtte 27 maart 2021 dat Shell en ExxonMobil van de Staat ‘minstens 1,5 miljard euro aan extra winsten mochten houden, als compensatie voor gas dat in de grond achterblijft na het beëindigen van de gaswinning in Groningen’. Dit getal is door diverse Kamerleden herhaald in het debat over de afbouw van de gaswinning d.d. 14 april 2021. Dat 1,5 miljard euro zou zijn verdiend aan het Akkoord op Hoofdlijnen is onjuist.

Zoals valt op te maken uit de openbare jaarrekeningen van de NAM van 2018 t/m 2020 heeft NAM in totaal 149 miljoen euro winst gemaakt. Zonder de opbrengst uit de kleine velden is deze winst nog lager. Zo goed als alle opbrengsten zijn gebruikt om de aardbevingsgerelateerde kosten te dekken.

Zoals bekend was er sinds 1972 sprake van een Meeropbrengstenregeling (de MOR), die zorgde voor een groter aandeel in de gasopbrengsten voor de Staat. Door de gedaalde productie uit het Groningenveld en de toegenomen kosten als gevolg van schadeherstel en versterking was er in 2018, aan de vooravond van het sluiten van het Akkoord op Hoofdlijnen, niet langer sprake van ‘meeropbrengsten’. Hierdoor was een ‘meeropbrengstenregeling’ niet langer toepasbaar en is in overleg besloten de MOR af te schaffen en de Mijnbouwwet van toepassing te verklaren op het Groningenveld, zoals ook bij andere gasvelden het geval is.

6. Wie voldoet de kosten die samenhangen met aardbevingen in Groningen?

Deze kosten komen voor rekening van de samenwerkende partijen: NAM, als operator, EBN en de Staat. Alle betrokken partijen zijn het eens dat de bewoners van Groningen de schade vergoed zullen krijgen. In juni 2018 sloot de Minister van Economische Zaken en Klimaat een Akkoord op Hoofdlijnen met NAM en haar aandeelhouders. NAM blijft betalen voor de schades waarbij aandeelhouders Shell en ExxonMobil garanties bieden. Uiteindelijk wordt 73% van de kosten gedragen door de Staat die 85%-90% van de winst ontvangt.

NAM en haar aandeelhouders staan op afstand van de schadeafhandeling en van de versterkingsoperatie. Wel kan Shell alleen maar beamen hoe belangrijk het is dat schade goed wordt afgehandeld. En dat juist de huizen die onveilig zijn op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten worden versterkt. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de Groningers, benadrukt ook het Staatstoezicht op de Mijnen.

7.  Wat betekent dit voor de toekomst van NAM?

NAM is veel meer dan de producent van aardgas uit het Groningenveld. Zo wordt ook aardgas gewonnen uit kleine gasvelden in ons land en op zee. Daarnaast slaat NAM aardgas onder de grond op, om voldoende aardgas beschikbaar te hebben op momenten dat de vraag heel groot is, bijvoorbeeld tijdens een koude winter. Vroeger was dit vooral aardgas uit Groningen, vanaf komend jaar zal dat vooral geïmporteerd aardgas zijn. Deze ondergrondse gasopslag wordt heel belangrijk als het gasveld van Groningen straks is gesloten en Nederland veel aardgas moet importeren. Ook kan NAM met haar kennis een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de energievoorziening in de toekomst.

8. Wat vindt Shell van de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen?

We vinden het goed dat er een parlementaire enquête komt naar de aardgaswinning in Groningen. Dit is zeker voor de mensen in Groningen heel belangrijk. Vanzelfsprekend verlenen we onze volledige medewerking.

Meer info over de enquête is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Deze Q&A is oorspronkelijk geplaatst op 26 mei 2020 en aangevuld op 19 april 2021

Meer Shell

Dossiers

De energiewereld kent vele facetten. In de dossiers vindt u relevante achtergrondinformatie.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Het groningengasveld

In Groningen, onder Slochteren, ligt het grootste gasveld van Europa. Het Groningengasveld heeft een geschatte oppervlakte van 900 km2.  

Het Gasgebouw

Het Gasgebouw is geen echt gebouw, maar staat voor de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas.