Het gaat om een zogeheten pyrolyse-olie-upgrader. De fabriek kan de kwaliteit van pyrolyse-olie - een vloeistof gemaakt van moeilijk te recyclen plastic afval - verbeteren en omzetten in chemische grondstoffen voor de fabrieken op Shell Chemicals Park Moerdijk. Hierdoor zijn minder aardolieproducten nodig.

Robin Mooldijk, Executive Vice President Shell Chemicals & Products, zegt: “Deze investering sluit aan bij onze ambitie om de chemische recyclingindustrie verder te ontwikkelen. Wij kunnen als industrie moeilijk te recyclen plastics veranderen in nieuwe en nuttige producten. We werken samen met klanten en partners om de gedeelde duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren."

Waterstof

Naast de investering in de nieuwe fabriek vormt waterstof een belangrijk onderdeel in de ambities van Shell in Moerdijk. Het bedrijf werkt aan plannen voor de bouw van een installatie die waterstof produceert uit restgassen die vrijkomen bij andere productieprocessen op het park. Shell kan deze waterstof gebruiken om de industriële fornuizen te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij het maken van waterstof kan worden afgevangen en opgeslagen in oude gasvelden onder de zeebodem.

“Shell Chemicals Park Moerdijk wil de energietransitie versnellen, koploper zijn in de transformatie van de Nederlandse chemische industrie en groeien door meer circulaire, koolstofarme producten te maken voor haar klanten en de maatschappij”, zegt Richard Zwinkels, General Manager van Shell Chemicals Park Moerdijk. “We hebben drie belangrijke doelen: netto-nul uitstoot binnen tien jaar, het verhogen van het gebruik van circulaire grondstoffen en grondstoffen op biologische basis en het verdubbelen van het aantal chemische producten door te investeren in nieuwe productlijnen."

Shell wil de komende tien jaar miljarden investeren in het chemiecomplex in Moerdijk, binnen de bestaande kaders voor kapitaalallocatie en onder voorbehoud van investeringsbeslissingen. Dit kan leiden tot een verdubbeling van het aantal fabrieken, terwijl netto geen CO2 wordt uitgestoten.

Dit is een Nederlandse samenvatting van het originele Engelse bericht.

Full English version

Shell Chemicals Park Moerdijk accelerates transition to become net zero emissions and more sustainable chemicals

First step is investment in upgrader plant that recycles plastic waste to produce circular chemicals

  • Investment in upgrader unit scales up the use of plastic waste as feedstock
  • Investment in upgrader supports Shell’s plan to transition Shell Chemicals Park Moerdijk into a site ready to serve future customer needs including:

                a.    Achieving net-zero emissions within one decade by 2032 through hydrogen and carbon capture technology;

                b.    Scaling up the use of circular and bio-based feedstocks; and

                c.     Growing slate of low-carbon chemicals products

Shell Chemicals Park Moerdijk, a subsidiary of Shell plc, today announced a new investment that supports its plan to transition the chemicals park into a site able to serve the changing needs of our customers. Customers want more low-carbon products and products made using recycled material. Shell Moerdijk will build a new pyrolysis oil upgrader unit that improves the quality of pyrolysis oil, a liquid made from hard-to-recycle plastic waste, and turns it into chemical feedstock for its plants. The investment marks a first major step in transitioning the park within ten years by increasing the use of circular and bio-based feedstocks, growing its offer of low-carbon products and becoming net-zero emissions through the application of hydrogen and CCS.

To achieve these ambitions, Shell intends to invest billions in Shell Moerdijk's chemical complex over the next decade, subject to investment decisions and within existing capital allocation frameworks.

“As our customers demand more low-carbon and circular chemicals we are seeing the reinvention of the chemical industry. At Shell Moerdijk and across our global chemicals business, Shell is investing to be ready to meet our customers’ needs as they change. We are working together to deliver on shared decarbonisation and sustainability goals,” said Robin Mooldijk, Executive Vice President, Shell Chemicals and Products. “This pyrolysis oil upgrader investment is part of our commitment to developing the chemical recycling industry, which can turn hard to recycle plastics into new and useful products, helping society tackle the key issue of plastic waste.”

The new pyrolysis oil upgrader unit treats liquid made from plastic waste that cannot be mechanically recycled and would otherwise be incinerated. Expected to start production in 2024, the unit will have a capacity of 50,000 tonnes per annum, which is the equivalent to the weight of about 7.8 billion plastic bags; and supports Shell’s ambition to recycle one million tonnes of plastic waste in its chemicals plants by 2025. Shell will use the treated pyrolysis oil to produce circular chemicals which are the ingredients used in many end products that are all around us. The investment responds to growing customer demand.

"Shell Chemicals Park Moerdijk wants to accelerate the energy transition, be a leader in the transformation of the Dutch chemical industry and grow by making more circular, low-carbon products for our customers and society. This comes with three major goals: net zero emissions within ten years, increasing the use of circular and bio-based feedstocks and doubling the number of chemical products by investing in new product lines,” says Richard Zwinkels, general manager of Shell Chemical Park Moerdijk.

Richard Zwinkels continues: “We will have to be an active local partner, cooperate with governments and authorities and integrate with other businesses such as start-ups to increase the potential for sustainability improvements. We will open up to the outside world like businesses and universities by, for example, facilitating scientific research on our site.”

An important step to achieve net zero by 2032 is hydrogen. Shell Chemicals Park Moerdijk is developing plans, pending final investment decisions, to build a facility that will produce hydrogen from the residual gases from the Park’s production process. Shell will use this hydrogen to heat the industrial furnaces. The aim is to capture and store the CO2, a residue in the process of making hydrogen, in old gas fields under the seabed.

In addition to the use of circular pyrolysis oil, bio-based feedstocks can be used. In 2021, Shell decided to invest in the construction of a biofuels facility at Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. The biofuels facility is currently being built and is expected to start production in 2024.

Shell looks at doubling the number of plants at Shell Chemicals Park Moerdijk in the coming decade, subject to investment decisions. The expansion will support the introduction of a number of new products with a lower carbon footprint, while meeting society’s increasing demand for these.  

Meer Shell

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden grote stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic pas echt worden hergebruikt, dankzij circulaire chemie.

Een duurzame toekomst

Veel producten die hun basis vinden in de chemische industrie spelen al een belangrijke rol in de energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.