“Met de opening van het waterstofvulpunt zetten we een volgende stap in de toepassing van waterstof,” zegt Tjisse Stelpstra, verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Drenthe. “We hebben in Drenthe een koppositie als het gaat om waterstof. Deze koppositie willen we verder versterken en dan liefst in de volle breedte. Dan heb ik het naast productie van waterstof, over de toepassing van waterstof in bijvoorbeeld de maakindustrie en mobiliteit.”

Shell opende vorig jaar zomer al het eerste waterstofvulpunt voor regionaal busverkeer, samen met partners voor Qbuzz in Groningen. Dezelfde vervoersmaatschappij zal ook in Emmen waterstof gaan tanken, voor de tien extra bussen die door Qbuzz zijn ingekocht. Naast de bussen kunnen alle vrachtwagens op waterstof bij het vulpunt Emmen bijtanken.

President-directeur Shell Nederland Marjan van Loon ziet in waterstof een van de belangrijkste kansen om ondernemers in het wegverkeer vooruit te helpen in de energietransitie. “Waterstof is een belangrijk deel van ons mozaïek aan oplossingen. Het is nu aan onze klanten om de voor hen meest geschikte keuze te maken.”

Het waterstofvulpunt heeft subsidie gekregen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020* van de Europese Unie, ondernemersplatform Hydrogen Europe en innovatiepromotor Hydrogen Europe Research.

* Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH-JU), https://cordis.europa.eu/project/id/875090 deel van het Horizon 2020-programma

English translation

Shell opens first Hydrogen Refuelling Station for trucks in the Netherlands

Today Shell opened its first public hydrogen refuelling station (HRS) for trucks in the Netherlands. The HRS Emmen at the GZI Next green energy hub, located in the northeast of the country, is part of a European hydrogen network for heavy-duty road transport. This will enable the (inter)national transport sector to become more sustainable faster.

"With the opening of the hydrogen filling point, we are taking the next step in the application of hydrogen," says Tjisse Stelpstra, deputy of the Province of Drenthe, home to Emmen. "We have a leading position in Drenthe when it comes to hydrogen. We want to further strengthen this leading position, preferably across the board. In addition to the production of hydrogen, I am talking about the application of hydrogen in, for example, the manufacturing industry and in mobility."

Last summer, Shell opened the first hydrogen refuelling station for regional bus traffic, together with partners for bus operator Qbuzz in Groningen. This public transport company will also refuel in Emmen, using the new location for its ten new hydrogen busses, co-financed by the province. Apart from the busses, all hydrogen-powered trucks will be able to fill up at Shell's HRS in Emmen.

Marjan van Loon, President-Director of Shell Netherlands, sees hydrogen as one of the most important opportunities to help entrepreneurs in logistics to move forward in the energy transition. "Hydrogen is an important part of our mosaic of solutions. It is now up to our customers to make the best choice for them."

The hydrogen refuelling station has received subsidies from the Horizon 2020* research and innovation programme of the European Union, entrepreneurship platform Hydrogen Europe and innovations promotor Hydrogen Europe Research.

* Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH-JU), https://cordis.europa.eu/project/id/875090 part of the Horizon 2020 programme

Meer Shell

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.