Samen met partners ontwikkelt Shell een project om industriële CO2 te transporteren en veilig op te slaan onder de Nederlandse Noordzee. Shell Offshore Carbon Storage NL (SOCS NL) biedt daarbij transport en opslagcapaciteit aan Europese industriële klanten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de transportinfrastructuur die momenteel door Aramis ontwikkeld wordt.

SOCS NL nodigt potentiële klanten uit hun interesse in CO2-transport en opslagcapaciteit kenbaar te maken. “CCS is een belangrijke maatregel voor sectoren waarvoor het moeilijk is op korte termijn de uitstoot te verlagen, zoals afval, cement of chemie. We verwachten eigenlijk dat de vraag hoger zal zijn dan we vanaf 2029 of 2030 kunnen bieden”, zegt Paul Vledder van Shell Offshore Carbon Storage NL. “We blijven daarom dan ook werken aan meer opslagcapaciteit wereldwijd, en in Rotterdam.”

Shell investeert volop in de Nederlandse energietransitie, bijvoorbeeld in waterstof, windparken op zee, biobrandstoffen en elektrische laadpalen. En in CCS, want het afvangen van CO2 is een effectieve manier om grote stappen te zetten om de klimaatdoelen te halen.

English translation

Shell offers customers capacity to store CO2 under the North Sea

Shell is marketing 1 megaton of CCS capacity per year from 2029 or 2030. With CCS (carbon capture and storage), CO2 is captured at the flue, transported and stored in empty gas fields kilometers deep under the seabed.

Together with partners, Shell is developing a project to transport industrial CO2 and store it safely under the Dutch North Sea. Shell Offshore Carbon Storage NL (SOCS NL) offers transport and storage capacity for European industrial customers. It will use the transport infrastructure currently being developed by Aramis.

SOCS NL invites all potential customers to express their interest in CO2 transport and storage capacity. "CCS is an important measure for hard-to-abate sectors, such as waste, cement or chemicals. We actually expect demand to be higher than currently offered from 2029 or 2030," says Paul Vledder of Shell Offshore Carbon Storage NL. "We will therefore continue to work on more storage capacity worldwide, and in Rotterdam."

Shell is investing heavily in the Dutch energy transition. In hydrogen, offshore wind farms, biofuels and electric charging stations, for example. And in CCS, because capturing and storing CO2 is an effective way to take big steps reaching the climate targets.

Meer Shell

Carbon Capture and Storage

Om de klimaatdoelen te halen hebben we geen tijd te verliezen. Naast elektrificatie, windturbines en schone waterstof, is ook het afvangen en opslaan van CO2, ofwel Carbon Capture and Storage (CCS), een goede manier om op korte termijn stappen te zetten. 

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.