“De fiets zelf is natuurlijk een duurzaam vervoersmiddel” zegt Jente Rijpstra, Head of Commerce Team dsm-firmenich. “Onze renners rijden gedurende het jaar in de mooiste natuurgebieden over de hele wereld. Het onderhouden en stimuleren van een groenere wereld is dan ook een doelstelling waar we ons sinds de start van het team voor inzetten. Het runnen van een moderne logistieke operatie hoort daar ook bij. Met de kennis en technologie die Shell in huis heeft zijn we in staat om hierop te versnellen.”

De (elektrische) auto’s, bussen en campers van Team dsm-firmenich zorgen ervoor dat de fietsen en al het benodigde materiaal voor de renners op de juiste plek zijn, bijvoorbeeld voor de ZLM Tour, Critérium du Dauphiné, de Tour de Suisse en de Tour de France. Nauwkeurige data uit in de elektrische voertuigen ingebouwde wagenparkbeheersoftware gaat dit seizoen uitwijzen wat de beste laadkeuze per kilometer is. Met de resultaten wil Team dsm-firmenich het wagenpark zo aanpassen dat er uiteindelijk helemaal geen CO2-uitstoot meer zal zijn.

“Fantastisch dat we met Team dsm-firmenich de uitdaging aangaan om dromen na te jagen”, zegt Fedde Wielenga, Shells business manager Fleet Solutions. Wielenga’s team werkt continu aan het bedenken van oplossingen waarmee ondernemers en organisaties duurzamer de weg op kunnen. “Dit noemen we Accelerate to Zero: op maat gemaakt advies om als Shell samen met de gebruiker tot de beste oplossing te komen. De elektrische auto's die de atleten bijstaan tijdens de etappes van de beroemde wielerwedstrijden worden opgeladen aan een van de laadpunten van ons toonaangevende netwerk met zo’n 300.000 laadpunten in Europa. En de bussen en vrachtwagens met daarin de fietsen en noodzakelijke onderhouds- en verzorgingsfaciliteiten voor het team, kunnen ze voltanken met Shell Renewable Diesel, indien beschikbaar.”

English translation

Shell and Team dsm-firmenich on the road to net-zero

This Summer, Shell will help the Dutch cycling team Team dsm-firmenich to move around with less emissions. The successful team will receive a number of charging stations to charge the electric cars at important locations of the cycling team. Team dsm-firmenich will also receive combined charging/refuelling cards for charging the team's electric cars and refuelling Shell's renewable diesel for buses and trucks, where available. In addition, data is collected with which the best solutions for the fleet of Team dsm-firmenich are investigated in order to ultimately achieve zero CO2 emissions.

"The bicycle itself is of course a sustainable means of transport", says Jente Rijpstra, Head of Commerce Team dsm-firmenich. "Our riders ride in the most beautiful nature areas around the world during the year. Maintaining and stimulating a greener world is therefore an objective that we have been committed to since the start of the team. Running a modern logistics operation is also part of that. With the knowledge and technology that Shell has in-house, we are able to accelerate this."

The (electric) cars, buses and motorhomes of Team dsm-firmenich ensure that the bikes and all the necessary equipment for the riders are in the right place, for example for the ZLM Tour, Critérium du Dauphiné, the Tour de Suisse and the Tour de France. Accurate data from fleet management software built into the electric vehicles will show this season what the best charging choice per kilometer is. With the results, Team dsm-firmenich wants to adjust the fleet in such a way that there will eventually be no CO2 emissions at all.

"It's fantastic that with Team dsm-firmenich we are taking on the challenge of pursuing dreams," says Fedde Wielenga, Shell's business manager Fleet Solutions. Wielenga's team is constantly working on coming up with solutions that allow entrepreneurs and organizations to get on the road more sustainably. "We call this Accelerate to Zero: Shell’s tailor-made advice to help find the best solution together with the user. The electric cars that assist the athletes during the stages of the famous cycling races are charged at one of the charging points of our leading network with around 300,000 charging points in Europe. And the buses and trucks containing the bikes and necessary maintenance and care facilities for the team, they can fill up with Shell Renewable Diesel, if available." 

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Zakelijke klanten

Meer informatie voor onze zakelijke klanten.