Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken daarom samen onder de naam Porthos aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie uit de Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products sluiten zich daar nu bij aan en gaan bekijken of ze de CO2 voor dit project gaan leveren.

CCS wordt door deskundigen gezien als een van de weinige manieren waarmee de industrie snel en goedkoop de CO2-uitstoot kan verlagen. En CCS is nodig om klimaatneutrale, blauwe waterstof te kunnen maken, waarmee de waterstofeconomie snel op gang gebracht wordt.

    

Persbericht

Meer achtergrond in het persbericht van Porthos.

Lees meer

Meer Shell

Zes vragen over Shell en belastingafdracht

Shell draagt bij aan de Nederlandse samenleving via banen, bedrijven en belastingen. Wij volgen de Nederlandse belastingregels naar letter en geest.

Groene waterstof van Shell voor bussen in Groningen en Drenthe

De bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe gaan rijden op waterstof van Shell. Op 24 juli maakt het OV-bureau Groningen Drenthe bekend dat Shell de aanbesteding voor het leveren van waterstof heeft gewonnen. 

Zes vragen over de ontmanteling van de Brent-platformen

Het Brentveld is één van de grootste olie- en gasvelden op 186 kilometer ten noordoosten van de Shetland Eilanden, in Britse wateren. Zes vragen over de ontmanteling van de platformen.

CO2-afvang in Nederland een stap dichterbij

Het afvangen van CO2 bij industrieën om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan is één van de maatregelen om die klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen.