Zij volgt in die functie Paul Schnabel op.

Paul Schnabel is twaalf jaar lid van de Raad van Commissarissen geweest en de Raad is hem zeer erkentelijk voor zijn talrijke bijdragen aan het effectief toezicht op Shell Nederland BV.

Mevr. Inge Brakman (1961) was o.a. lid RvT Universiteit van Amsterdam (UvA) en van 1999 tot 2009 Voorzitter en lid college Commissariaat voor de Media.

Momenteel is zij o.a. Voorzitter bestuur vereniging het Nederlandse Rode Kruis, voorzitter van de RvT van Staatsbosbeheer en Voorzitter bestuur stichting de Baak, opleidingscentrum VNO-NCW.