Wat gebeurt er als je acteurs en voormalig coureurs een autorit laat maken in de extreme kou van Siberië, de hitte van de Taklamakan woestijn in China en de ruige jungle van Maleisië?

In de televisieserie ‘Driven to Extremes’, ontwikkeld in opdracht van Shell, maken drie Hollywoord-acteurs en twee top-coureurs een avontuurlijke autorit en testen hoe Shell Helix bescherming biedt aan de motor onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

Het is een race waar het uiterste wordt gevraagd van mens én machine en waarbij teamwork cruciaal is. De televisieserie is deze maand in een serie van 3 afleveringen te zien op Discovery Channel.

In elke aflevering neemt een team bestaande uit één acteur en één coureur plaats in de auto. Voor de acteurs Tom Hardy, Henry Cavill en Adrien Brody en voormalig Formule-1 racer Mika Salo en motorcoureur Neil Hodgson zijn de wegen waar ze op rijden wel even van een andere orde dan ze gewend zijn. In het bevroren landschap van Rusland kunnen de temperaturen dalen tot 70 graden onder nul, terwijl ze in de woestijn te maken krijgen met extreme hitte, gevaarlijke zandstormen en huizenhoge zandduinen.

Bescherming van Shell Helix

“Rijden bij extreme hitte en extreme koude of in extreem ruw terrein vormt een reeks unieke uitdagingen voor de motor”, zegt Olivier Leclercq, Shell Marketing Manager Benelux. “Bij extreme kou, zoals in Siberië, moet de motor een olie moet hebben die tegen subarctische temperaturen kan en snel naar plaatsen vloeit die smering nodig hebben, terwijl de extreme hitte in het westen van China om een olie vraagt die zijn viscositeit behoudt en zo de motor tegen oververhitting beschermt. Voor ons was dit de perfecte gelegenheid om Shell Helix, onze premium-motorolie, te testen.”

Tijdens de ritten bleek dat Shell Helix-motorolie de motor beschermt bij de subarctische temperaturen van bijna -60°C in de Siberische winter maar ook in de verzengende hitte van ruim 40°C in de Chinese 'Woestijn des Doods’, en de motor bleef soepel draaien in de natte tropische jungle van Zuid-Maleisië. Dit alles leverde de wetenschappers van Shell een overvloed aan waardevolle gegevens op.

Extreme kou, zinderende hitte, ruw terrein

De eerste aflevering werd gefilmd in de Siberische winter, waarin de temperatuur tot -60°C kan dalen. In deze omgeving maakten Hollywood-acteur Tom Hardy en voormalig Formule 1-coureur Mika Salo in een Nissan Patrol een rit om te testen of Shell Helix-motorolie de uitdaging aankon om de motor ook bij extreem lage temperaturen te beschermen en schoon te houden.

Voor de tweede aflevering, werd de Nissan Patrol overgebracht naar de extreme hitte van de Taklimakan-woestijn in West-China, een zeer heet, zanderig en ruw deel van de wereld, dat ook wel bekend staat als de 'Woestijn des Doods. Dit keer namen Hollywood-acteur Henry Cavill en de Britse Superbikes-kampioen Neil Hodgson plaats achter het stuur en merkten zij hoe goed Shell Helix bestand is tegen de hoge motortemperaturen. De extreme hitte van meer dan 40°C en de zware belasting op de motor als gevolg van de woestijnbodem kan de olieafbraak versnellen en daardoor bovenmatige aanslag- en zuurvorming veroorzaken die schadelijk voor de motor is. Shell Helix werd dus wederom zwaar op de proef gesteld.

In de laatste aflevering gaat een team bestaande uit Formule 1-coureur Mika Salo en Hollywood-acteur, Oscar-winnaar en autofanaat Adrien Brody de laatste uitdaging aan. Zij testen hoe Shell Helix-motorolie zich gedraagt in het genadeloze Johor-oerwoud in zuid-Maleisië, één van de ruwste terreinen op aarde. Dankzij de zware regen en de steile, onverharde wegen in deze derde aflevering kon Shell eigenschappen van Shell Helix, zoals lage viscositeit, snel vloeien en lage wrijving, op de ruwste trajecten ter wereld beoordelen.

Wil je zelf zien hoe de chauffeurs en Shell Helix Ultra het in deze drie extreme rijsituaties deden? Stem dan af op Discovery Channel om de serie te bekijken. Exclusieve, niet uitgezonden beelden uit alle afleveringen plus technische details over de gebruikte auto's en de wetenschap achter de motorproeven vind je op het Shell Helix, Driven to Extremes YouTube channel.

Meer informatie over de uitzending op 26 maart, 2 april en 9 april van het programma Driven to Extremes is te vinden op Discovery Channel.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070–377 87 50

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 8 april 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.