De In Cab Screen tablet wordt rechtstreeks aangesloten op het Shell FuelSave Partner-systeem. Dit houdt het brandstofverbruik van het voertuig en de rijprestaties van de chauffeur bij en helpt via gebruiksvriendelijke rapporten de fleetmanager om operationele verbetermogelijkheden vast te stellen, waarmee tot wel 10%1 brandstof kan worden bespaard.

In Cab Screen biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

  1. Directe communicatie – Managers kunnen hun chauffeurs praktische berichten sturen, zoals actuele informatie over het rittenschema. Berichten met hoge prioriteit zijn als zodanig herkenbaar en kunnen tijdens het rijden voorgelezen worden. Chauffeurs kunnen ook standaardberichten ontvangen en schriftelijk beantwoorden als het voertuig geparkeerd staat.
  2. Alerts – Door middel van alerts kan iedere chauffeur regelmatig op de hoogte worden gehouden van belangrijke aspecten van zijn rijgedrag. Denk hierbij aan alerts met betrekking tot maximum snelheid en de toegestane rijlimiet. Ook ontvangt de chauffeur standaard alerts over de Power take-off en stationair draaien, die kunnen worden gelezen als het voertuig stil staat.
  3. Rijstijlrapportages – Voor elke chauffeur kunnen heldere, bondige ritrapporten worden gemaakt om hen te wijzen op belangrijke aspecten van hun individuele prestaties betreffende zuinig rijden – van het rijden met een te hoog toerental, hard optrekken, hard remmen en het gebruik van cruise control, tot langdurig stationair draaien. Zo kunnen chauffeurs factoren vaststellen die het brandstofverbruik beïnvloeden en hun rijstijl hierop aanpassen.
  4. Navigatie-app – Met de optionele, ultramoderne navigatie-app worden routes weergegeven, inclusief ADR-routes (gevaarlijke stoffen). 

Roland van Oudheusden, Shell sales manager voor klanten in de Nederlandse transportsector zegt: “Verlaging van het brandstofverbruik is voor transportbedrijven een prioriteit. Beïnvloeding van het rijgedrag is een van de meest effectieve manieren om dit te bereiken. We hebben onlangs een mooie mijlpaal behaald met de 5000ste installatie van Shell FuelSave Partner. Met de introductie van de In Cab Screen breiden wij onze service verder uit en onderstrepen ons streven om onze klanten te helpen met brandstofbesparing. Transportbedrijven die Shell FuelSave Partner gebruiken, kunnen tot wel 10% op hun brandstofkosten besparen. Deze gemakkelijke en volledige communicatie met de chauffeurs biedt nog meer potentieel om brandstof te besparen.”

5000ste installatie Shell FuelSave Partner

Onlangs heeft Shell de 5000ste Shell FuelSave Partner Box geplaatst. De ‘jubileumbox’ werd geplaatst in de nieuwe lange en zware vrachtwagencombinatie van transportbedrijf CB, voorheen Centraal Boekhuis, in Culemborg. Karel ter Burg, Manager Facilitaire Dienst CB zegt: “Dankzij Shell FuelSave Partner kunnen we per chauffeur het rijgedrag bekijken en hierover in gesprek gaan. Voor iedere chauffeur kunnen we nu bepalen hoe we hem zuiniger kunnen laten rijden, waardoor we flink op onze brandstofkosten kunnen besparen. Er is zelfs al een strijd losgebarsten tussen de chauffeurs onderling, over wie het zuinigst rijdt. Dat is precies wat we willen.”

De In Cab Screen voor Shell FuelSave Partner is vanaf vandaag tegen een eenmalige betaling voor alle commerciële transportbedrijven in Nederland verkrijgbaar. Geïnteresseerden die geen Shell FuelSave Partner-klant zijn, kunnen Shell FuelSave Partner met de aanvullende In Cab Screen-optie aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.shell.nl/shellfuelsavepartner.

Shell Mediacontacten

070 377 8750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 19 augustus 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.