“We hebben in Alaska vooruitgang geboekt, maar dit is een programma voor de lange termijn, waarbij wij veilig en zorgvuldig te werk willen gaan”, aldus Marvin Odum, Directeur Upstream Americas. “Dit besluit om in 2013 een pauze in te lassen, geeft ons de tijd om te waarborgen dat al onze mensen en al onze apparatuur na het boorseizoen 2012 klaar staan.”

In Alaska liggen belangrijke energievoorraden. Het aanboren van die reserves vergt echter bijzondere expertise, speciale technologie en diepgaand begrip van de unieke milieu- en maatschappelijke gevoeligheden die deze regio omringen. Shell trekt als een van de eersten in de olie-industrie naar het Noordpoolgebied voor offshore-exploratie. Bij haar voorbereiding van veilige activiteiten in Alaska bouwt Shell op haar grote ervaring in Arctisch en sub-Arctisch gebied.  

Voor Shell blijft Alaska een gebied met een enorm potentieel voor de lange termijn, en het bedrijf is dan ook vastbesloten om daar in de toekomst weer te gaan boren. Als de exploratie succesvol verloopt, zal het ontginnen van de olie- en gasreserves nog jaren duren.

Shell heeft in 2012 in de Beaufort- en de Tsjoektsjenzee de top holes (fundering) voor twee putten geboord en markeerde daarmee, na ruim tien jaar, de hervatting door de olie-industrie van offshore-boringen in het Arctische deel van Alaska. De boringen zijn veilig verlopen, zonder ernstig letsel of milieuschade. Wel liep de Kulluk, een van de boorplatformen van Shell, na afloop van het boorseizoen averij op bij een incident op zee in verband met zwaar weer. De Kulluk en het boorplatform de Noble Discoverer worden voor onderhoud en reparatie naar locaties in Azië versleept.

“Shell blijft vastbesloten om een Arctisch exploratieprogramma in te richten waarin belanghebbenden en toezichthouders vertrouwen kunnen hebben en dat aan de strenge normen voldoet die Shell bij al haar operaties, waar ook ter wereld, hanteert”, aldus Odum. “Wij blijven ervan overtuigd dat een verantwoord tempo, met name in de exploratiefase, het beste is voor dit afgelegen gebied.”

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50