Vanochtend zijn Marianne en Henk Timmer met een nieuwe sportieve uitdaging begonnen. Tijdens de Shell FuelSave Driving Challenge strijden ze tegen elkaar om zo zuinig mogelijk te rijden. In twee dagen zullen zij vijf provincies bezoeken en een afstand van ongeveer 500 kilometer afleggen met een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Marianne en Henk krijgen onderweg deskundig advies over brandstofbesparing van de studententeams die deelnemen aan de Shell Eco-marathon en zullen hun ervaringen delen met Nederlandse automobilisten. Op 7 mei sluiten ze hun reis af in Rotterdam, waar de winnaar bekend gemaakt zal worden.

Zuinig met energie

De Shell FuelSave Driving Challenge heeft als doel Nederlanders bewuster te maken van hun rijgedrag en hoe dit invloed kan hebben op het brandstofverbruik. Gedurende de challenge ontvangen Marianne en Henk de nodige tips & tricks van de Shell Eco-marathon teams die zij bezoeken. De studenten zijn de aangewezen experts om Marianne en Henk bij te staan met advies, omdat zij samen met 3000 andere studenten uit heel Europa unieke zuinigheidsrecords proberen te vestigen tijdens de Shell Eco-marathon in de straten van Rotterdam. Deze kennis rondom de toekomst van energie en mobiliteit brengen Marianne en Henk in de praktijk door te bewijzen dat iedere automobilist brandstof kan besparen.

Uitdaging

De lat ligt hoog. Henk en Marianne Timmer treden in de voetsporen van het echtpaar John en Helen Taylor, internationaal bekend vanwege tientallen records op het gebied van energiezuinig rijden. Zij realiseerden vorig jaar in hun Volkswagen Golf 1.4 TSI een afstand van 1020 kilometer op slechts 40 liter Shell FuelSave Euro 95, een verbruik van 25,5 kilometer op 1 liter.

“Zowel Henk als ik weten als ex-topsporters wat er nodig is om een topprestatie neer te zetten. Daarbij is het vooral belangrijk om je krachten te verdelen en slim om te gaan met je energie. Het is een uitdaging om deze kennis toe te passen in deze competitie met mijn man. We zijn allebei fanatiek en competitief ingesteld, ik ben benieuwd wie er gaat winnen”, aldus Marianne.

Twee dagen, één doel

Tijdens de Shell FuelSave Driving Challenge leggen Marianne en Henk in twee identieke Volkswagen Golf’s 1.2 Blue Motion gedurende twee dagen een afstand af van ongeveer 500 kilometer op zo min mogelijk Shell FuelSave Euro 95 brandstof. Diegene die het minste brandstof heeft verbruikt, ontvangt de ‘zuinig rijden trofee 2013’. Marianne en Henk starten in Amsterdam, waar de tanks van hun auto’s gesealed zullen worden door Intertek*, om naar Arnhem te reizen voor een bezoek aan het Shell Eco-marathon team HAN Hydromotive. Vervolgens stoppen ze in Eindhoven bij het TU/ecomotive team. De volgende dag reizen ze naar Helmond voor een bezoek aan het M.A.C.-ECO team, waarna ze via Breda door zullen reizen naar Den Haag. Hier zullen Marianne en Henk het Future Force team een hart onder de riem steken, om vervolgens in Rotterdam te finishen.

“We zijn erg blij dat Marianne en Henk de Nederlandse vertegenwoordigers van de Shell FuelSave Driving Challenge zijn. Deze challenge is slecht één onderdeel van onze voortdurende inspanning om automobilisten te helpen op het gebied van brandstofbesparing en ze daartoe te inspireren. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook de lancering van de Shell FuelSave-campagne Target One Million. Het doel hiervan is om een miljoen automobilisten wereldwijd te helpen leren hoe zij brandstof kunnen besparen”, aldus Alfonso Dozzi, Fuels Marketing Manager Benelux en Frankrijk van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. “Ga naar www.shell.nl/fuelsave speel de Target One Million spellen en ontdek hoe zuinig jij rijdt!”

Shell Mediacontacten

070 377 87 50

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 6 mei 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575,