Recent onderzoek** toont aan dat automobilisten het belangrijk vinden dat garagehouders meedenken en een leenauto ter beschikking stellen. De bijzondere autoservice van Shell, Oliecentrale Nederland en Kia is specifiek gericht op onafhankelijke garagehouders. Wanneer zij de hoogwaardige Shell Helix producten gebruiken, kunnen zij via Oliecentrale Nederland als extra service de allernieuwste Kia Picanto, voorzien van hun bedrijfsnaam en Shell Helix, als leenauto aanbieden. De samenwerking tussen de drie partners heeft als doel garagehouders te helpen hun business en inkomsten te laten groeien. Het draagt bovendien bij aan de naamsbekendheid van de garage in de regio.

Garage Woortman, een familiebedrijf van vader en zoon dat al jaren opereert in de regio Enschede, ging als allereerste onafhankelijke garage de overeenkomst aan. “We merken dat het aanbieden van een leenauto bijdraagt aan de klantvriendelijkheid. Voor ons is het dan ook belangrijk dat we dit partnerschap met Shell en Kia aangaan. Niet alleen biedt het onze klanten de kans met kwalitatieve Shell Helix producten de prestaties van hun auto te verbeteren. Ook kunnen we hiermee nieuwe klanten aantrekken omdat we weten dat huidige en potentiële klanten deze uitleenservice op prijs stellen,” aldus Corry Woortman, eigenaar garage Woortman.

Bijzondere autoservice

De autoservice biedt onafhankelijke garagehouders bijzondere voordelen door de sterke combinatie van Shell Helix en Kia. Tijmen van Iersel, Kia Manager Fleetsales & Leasing: Door samen te werken met Shell en Oliecentrale Nederland helpen wij onafhankelijke garagehouders graag om vooral in deze tijd onderscheidend te zijn, door naast allround Helix producten onze Kia Picanto aan te bieden. Wij bieden op al onze Kia modellen zeven jaar garantie en zijn hiermee de enige in de automotive branche.”

Het gebruik van de juiste olie is van groot belang voor de prestaties van de auto. Shell Helix motorolie is geschikt voor verschillende auto’s en reinigt en beschermt de motor voorbij de industrienorm. De motorolie is speciaal ontwikkeld voor de uitdagingen van moderne voertuigen. Wanneer een garagehouder kiest om gebruik te maken van de auto uitleenservice, maakt hij automatisch gebruik van het Shell Helix assortiment.

Olivier Leclercq, Shell Europe West Cluster Marketing Manager zegt; “Naast ons internationale samenwerkingsverband met Kia zijn wij trots op deze nieuwe samenwerking die een aanvulling is op de bestaande relatie. Hier komen drie partners samen die elk hun expertise gebruiken om in de behoefte van de klant te voorzien. Onze kracht is Shell Helix motorolie. Dit smeermiddel is ontwikkeld op basis van de laatste technologieën, biedt optimale bescherming van de automotor en is in lijn met de specificaties van verschillende automerken.”

De eerste contracten voor deze service zijn inmiddels getekend. De komende maanden zal het initiatief verder worden uitgerold.

* Oliecentrale Nederland is een distribiteur van Shell smeermiddelen en brandstoffen in Nederland

** Onderzoek Preferenso.nl onder 778 respondenten, juni 2013 via Customer Talk

Shell Mediacontacten

070 377 8750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 6 augustus 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.