Shell streeft naar Goal Zero: geen persoonlijke ongevallen en geen lekkages. Shell Pernis is op de goede weg maar heeft dat doel nog niet bereikt. Een laag onder de zogenaamde verzuimongevallen, registreert Shell alle gebeurtenissen waarbij een medische handeling moet worden verricht en daar weer onder de lichte EHBO gevallen. Ook die incidenten nemen in aantallen af maar de teller staat nog niet op nul en dat is wel het streven.

Shell registreert en onderzoekt al deze gebeurtenissen om er van te leren en te verbeteren. Shell gaat zelfs nog verder en bestudeert het onderliggende gedrag van mensen dat mogelijk kan leiden tot EHBO behandelingen. Bijvoorbeeld of de werkplek goed is opgeruimd, of de risico’s in kaart zijn gebracht voordat mensen aan de slag gaan, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en of iedereen de juiste veiligheidstraining heeft gedaan.

Het doel is dat iedereen die door de poort komt om zijn of haar werk te verrichten aan het einde van de dienst, weer veilig naar huis toe kan.