Shell introduceert Spirax S6 ATF A295 in Nederland, de nieuwste synthetische versnellingsbakolie die speciaal is ontworpen voor bedrijfswagens met een automatische Allison-versnellingsbak. De nieuwste telg uit het Shell Spirax productassortiment maakt gebruik van een volledig synthetische formule die officieel is goedgekeurd door Allison* (TES 295). Met Shell Spirax S6 ATF A295 kunnen de intervallen tussen olieverversingen tot het maximum worden verlengd en worden de transmissie-onderdelen nog beter beschermd tegen slijtage**.

Elk onderdeel van zware voertuigen is met uiterste precisie gemaakt. Smeermiddelen moeten er daarom voor zorgen dat deze onderdelen goed beschermd worden, efficiënt werken en bovendien een lage prijs per kilometer bieden. “Shell Spirax S6 ATF A295 biedt uitzonderlijke bescherming, “shear”-stabiliteit en wrijvingseigenschappen die zijn ontworpen om de gehele levensduur consistent te blijven werken en zo de transmissie-onderdelen te beschermen, zelfs bij verlengde intervallen tussen olieverversingen. Shell Spirax S6 ATF A295 heeft een uitzonderlijke weerstand tegen fysieke en chemische afbraak en door het olie-afbraakproces te beperken, wordt de levensduur van de olie en onderdelen verlengd**”, aldus Maarten Beckers, Benelux Lubricants Technical Advisor bij Shell.

De belangrijkste voordelen van Shell Spirax S6 ATF A295 zijn:

  • Goedgekeurd voor verlengde verversingsintervallen tot 6.000 uur onder normale omstandigheden of 3.000 uur onder zware omstandigheden
  • Langere standtijd van de oliefilters voor de transmissie
  • Unieke formulering van Shell die voldoet aan de normale en uitgebreide Allison-garantievereisten
  • Uitzonderlijke bescherming tegen slijtage om de levensduur van de transmissie te optimaliseren en onderhoudskosten te verlagen
  • Uitzonderlijke “shear”- en oxidatiestabiliteit voor een zeer lange levensduur van de olie
  • Superieure wrijvingskarakteristiek en langdurig behoud daarvan
Zeer goede lage temperatuur-eigenschappen
  • Verbeterde betrouwbaarheid bij oudere Allison-transmissies
  • Ondersteunt Allison Prognostics

Goedkeuring en toepassing

Shell Spirax S6 ATF A295 is specifiek voor en met Allison ontwikkeld voor Allison-transmissies voor zware toepassingen in het openbaar vervoer of bij transporttoepassingen, zoals moderne vrachtwagens, bussen, transportvoertuigen, terminal-trekkers, vuilniswagens en dump-trucks die gewoonlijk hoog belast worden. Het is ook geschikt voor toepassing in machines en constructies waarvoor een olie is voorgeschreven die moet voldoen aan MB 236.91 of de voormalige GM Dexron III-specificatie. De goedkeuring door Allison voldoet aan alle garantievereisten.

Terberg past dit product in alle terminal-trekkers toe. “Wij zijn zeer blij met de introductie van Shell Spirax S6 ATF A295. De lange verversingstermijn helpt onze klanten om de onderhoudskosten te verlagen en de werking van de voertuigen te optimaliseren”, aldus Dave Brouwer, Parts Manager Terberg Benschop.

* Allison Transmission is 's werelds grootste leverancier van automatische transmissies voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, bussen en soortgelijke voertuigen.

** Vergeleken met Allison TES 389-oliën.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 20 november 2013. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.