Met Shell Eco-marathon daagt Shell studenten uit om in hun zelfgebouwde voertuigen de grenzen van brandstofefficiëntie te verleggen. Tijdens de kick-off presenteerden Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland B.V. en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, samen de plannen voor de komende editie die dit jaar van 15 t/m 18 mei zal plaatsvinden rondom Ahoy, Rotterdam. Voor het eerst in de Europese competitie verschijnen er 19 Nederlandse teams aan de start. Ook onthulde het team Euregiorunners uit Heerlen hun bijzondere ambitie, zij printen hun voertuig met een tafelmodel 3D-printer.

De Europese kick-off werd spectaculair geopend door burgemeester Aboutaleb, hij maakte zijn entree in een Shell Eco-marathon voertuig uit de UrbanConcept-klasse. De Euregiorunners presenteerden hun tafelmodel 3D-printer en toonden de eerste geprinte onderdelen. Zij zijn het eerste team in Europa die hun voertuig op deze manier bouwt. “Shell biedt met deze competitie de toekomstige wetenschappers en ingenieurs een educatief platform voor het experimenteren en toepassen van hun kennis en kunde. Het gebruik van een tafelmodel 3D-printer is hier een goed voorbeeld van”, aldus Benschop. “Shell Energy Lab is ook dit jaar weer onderdeel van Shell Eco-marathon. In dit Lab worden scholieren op een speelse wijze in staat gesteld de wereld van energie, technologie en innovatie te ontdekken. Hiermee proberen wij hen te enthousiasmeren voor het bèta-vakgebied. Wij verwachten weer heel veel kinderen en hun ouders te mogen verwelkomen op deze bijzondere plek.” Een nieuwe uitdaging voor de studenten dit jaar is de wijziging van de rijrichting op het circuit. De teams moeten hierdoor hun rijstrategie herzien.

Het succesvolle Franse team CityJoule was ook aanwezig. Zij zijn één van de gedoodverfde winnaars en deelden met de aanwezigen het geheim achter hun succes. Met een gemotiveerde instelling, een strakke organisatie en door elkaars kwaliteiten te benutten, verwachten zij dit jaar meer dan 3.000 kilometer op 1 liter brandstof te rijden met hun prototype voertuig. “Ik ben erg onder de indruk van de strategieën en technologische innovaties die de teams vandaag hebben laten zien. Het is geweldig hoe deze jonge ingenieurs omgaan met uitdagingen. Dit belooft wat voor de competitie straks in mei”, aldus burgemeester Aboutaleb. “De competitie is een prachtig platform om jong en oud te stimuleren om met techniek bezig te zijn en is helemaal in lijn met de visie van de gemeente Rotterdam. Ik ben dan ook trots dat Rotterdam dit evenement voor de derde keer mag hosten.”

Een vierdaags evenement: Wat is er te zien?

Shell Eco-marathon is gratis te bezoeken en biedt naast de studentencompetitie een breed aanbod aan interactieve attracties en activiteiten voor jong en oud in het Shell Energy Lab. Een plek waar bezoekers op bijzondere wijze in aanraking komen met allerlei vormen van energie en het gebruik hiervan. Bezoekers kunnen zich aanmelden via: www.shellenergylab.nl.

Daarnaast komen op 15 mei ongeveer 300 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en wetenschap samen op het internationale Powering Progress Together forum. Samen onderzoeken zij hoe nieuwe samenwerkingsverbanden en hoe meer systeemdenken kan helpen in de ontwikkeling van de veerkracht van een stad, economie of ecosysteem. Kijk voor meer informatie op: www.shell.nl/ecomarathon.

Shell Mediacontacten

070 377 8750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 16 januari 2014. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.