Naast de Scuderia Ferrari-coureurs, maakten ook reguliere automobilisten in een Ferrari 458 Speciale met Shell V-Power brandstof een aantal extreme ritten op het circuit. De extreme ritten bestonden uit het optrekken vanaf de startlijn op een nagebootst F1-grid, een sneeuwstorm midden in de zomer en nachtrijden in een sensorische tunnel van 100 meter.

De testresultaten laten zien dat rijden in de tunnel Räikkönen’s hart het snelst laat kloppen, terwijl voor 65% van de andere automobilisten het rijden in een sneeuwstorm de meeste spanning opleverde. De opwindingsniveaus van beide coureurs zijn zoals verwacht minder hoog tijdens het rijden op de start-grid en de finish, die ze in het echt ook zullen ondergaan bij de Shell Belgian Grand Prix van aanstaande zondag.

“Om te ontdekken wat er gebeurt, hebben we twee elektrodes bij de coureurs aan hun vingers bevestigd waarmee spanningsverschillen worden gemeten die worden veroorzaakt door vocht op de huid. Hogere vochtniveaus komen namelijk overeen met hogere niveaus van fysieke prikkeling of opwinding”, zegt Dr. David Lewis-Hodgson, Chairman en Director of Research bij Mindlab. “Ook de hartslag is vastgelegd, met behulp van een elektrocardiogram (ecg) waarin de elektrische activiteit van het hart wordt gebruikt om de hartslag te volgen. Door drie elektrodes op het bovenlichaam van de coureurs te plakken, konden we deze activiteit meten. Zo konden we erachter komen wat hun spannendste rijervaring is.”

“Autorijden is mijn allergrootste passie, dus ik vond het fascinerend om uit te vinden hoe mijn lichaam reageert als ik achter het stuur ga zitten. Dankzij Shell weet ik nu dat ik op zoek moet naar tunnels als ik niet op het circuit ben!” Aldus Kimi Räikkönen, Formule 1-coureur voor Ferrari.

“Shell investeert jaarlijks ongeveer 21.000 uur in onderzoek en ontwikkeling, waarmee Scuderia Ferrari concurrentievoordeel kan behalen bij de Formule 1. Nu meten we samen met onze technische partner fysiologische gegevens om te testen hoe enerverend het rijden met een auto op de weg kan zijn”, zegt Andres Schaeffer, Shell Fuels scientist. “We weten dat voor een goede rijervaring ook goede brandstof nodig is. Shell V-Power is ontwikkeld dankzij onze technische samenwerking met Ferrari en is ontworpen om aan de hoogst mogelijke standaarden te voldoen, zodat we onze innovaties op het circuit kunnen gebruiken om de automobilist op de weg ook een avontuurlijke ervaring te geven.”

Lees meer over Shell V-Power.

* 23 automobilisten namen deel aan het experiment op 21 augustus 2014.

De volgende systemen zijn gebruikt om hun enthousiasme te meten:

1. Mindmedia Nexus 4 System voor electrodermal activiteit – twee elektroden zijn op de vingers van de automobilisten geplaatst, waarbij verandering in spanning werd gemeten aan de hand van het vochtpercentage.

2. Elektrocardiogram (ECG) voor hartslagactiviteit – drie elektroden werden op de romp geplaatst om de hartslag bij te houden. Dit is dezelfde techniek die op medisch gebied wordt gebruikt om de hartslag te meten.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 22 augustus 2014. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.