Shell PurePlus Technology

De Shell PurePlus Technology is een innovatieve technologie waarbij aardgas wordt omgezet in een zeer zuivere, kristalheldere basisolie. Deze olie biedt verbeterde prestaties op het gebied van viscositeit, wrijving en verdamping, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd. In combinatie met Shell’s Active Cleansing Technology wordt een motorolie gecreëerd die betere reiniging en bescherming biedt voor hedendaagse motoren en cruciale motoronderdelen schoner houdt.

Voordelen Shell Helix Ultra

De basisolie waaruit Shell Helix Ultra bestaat, heeft een aantal verbeterde eigenschappen in vergelijking met traditionele Groep II en III basisoliën.

De voordelen zijn:

  • Betere (lagere) verdamping, wat zorgt voor een laag olieverbruik. Hierdoor is het bijvullen van olie tussen de verversingen minder noodzakelijk. Daarnaast zorgt een lage verdamping ook voor een lagere emissie en minder inwendige vervuiling van de motor.
  • Betere oxidatiestabiliteit, waardoor olie minder snel veroudert en afbreekt onder invloed van hoge temperaturen. Dit zorgt ervoor dat de viscositeitsstabiliteit beter wordt behouden. De olie is daardoor bij lage temperaturen niet te dik om bij een koude start goed rondgepompt te worden, en bij hoge temperaturen niet te dun om goed te beschermen tegen slijtage. Dit zorgt tevens voor brandstofbesparing.
  • Lage wrijving in de smeerfilm en de motor tussen de verschillende motoronderdelen. Dit zorgt voor het ’lichter lopen‘ van de motor en dus voor hoger rendement, waardoor de motor betere prestaties levert en minder brandstof verbruikt.
  • Betere lage-temperatuureigenschappen, oftewel een lagere viscositeit (dikte) van de olie bij lage temperaturen. Basisoliën uit aardgas hebben een consequent betere, lagere viscositeit bij lage temperaturen. Hierdoor wordt de olie bij een koude start makkelijk en snel opgepompt naar de te smeren motoronderdelen. Dit zorgt voor een lagere koude-startslijtage en een lager brandstofverbruik.
  • Betere motorreinheid, oftewel minder afzettingen op de zuiger en in de zuigerveer-groeven. Dit vermindert slijtage, omdat ongecontroleerd en ongelijkmatig contact tussen de zuigerveren en de cilinderwand geminimaliseerd wordt. Bovendien zorgt dit voor het behoud van het rendement van de motor, waardoor deze langer hoge prestaties levert en minder brandstof verbruikt.

“Dankzij de Shell PurePlus Technology kan Shell superieure smeermiddelen ontwikkelen voor de meest geavanceerde motoren, waarbij een motorreinheid wordt bereikt die niet mogelijk is met minder hoogwaardige basisoliën. Dit maakt Shell Helix Ultra de meest geavanceerde motorolie ooit”, aldus Maarten Beckers, Shell Lubricants technisch expert.

De verbeterde eigenschappen van Shell Helix Ultra zijn aangetoond in producttesten die op basis van industrienormen en OEM-specificaties zijn uitgevoerd. De Shell Helix Ultra-producten met basisolie uit aardgas voldoen ruimschoots aan de specificaties van deze testen en overtreffen deze zelfs vaak. De testen zijn uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria die door de industrie gemonitord worden in wereldwijd gevestigde testcentra – of op OEM-locaties.

“Als dealer van de premium merken BMW en MINI, hebben wij altijd van doen met de laatste generatie motoren en de meest innovatieve technieken in onze auto’s. We hebben al decennia lang een goede samenwerking met Shell, dat als geen ander begrijpt hoe belangrijk het is om olie van de hoogste kwaliteit te leveren. Onze klanten zijn het meest tevreden wanneer ze niet tussen beurten door terug hoeven te komen omdat er iets scheelt aan hun auto. De nieuwe Helix Ultra motorolie draagt hier aan bij,” aldus Carlo Barten, Directeur Marketing bij Breeman Automotive.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 3 maart 2014. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.